افزودن نظر جدید

مشکل اینه که گروهی که در رأس امورند فکر می کنند، ملاک اسلام است، و این را به افراط رسانده اند. ملاک خوده زندگی است و این را نسل جوان به واسطه اینترنت و ارتباط با مردم سایر کشورها دریافته است. اگر اعتدال و حقیقت بینی در کار ما بود، این کشور به گسست ها و بن بست های کنونی نمی رسید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.