افزودن نظر جدید

بعید است که کسی مخالف نماز خواندن یهود باشد. خوب می توانند در جای دیگر مانند کنیسه های خود یا منازل خود نماز بخوانند. آنچه که کار یهودیان مناطق اشغالی را سخت کرده، هدفی است که اینها دارند. اینها دقیقاً قصد دارند بر مسجدالاقصی تسلط یافته و سرانجام آن را تخریب کرده و معبد اورشلیم را به جای آن بسازند. بسیاری از افراطی ها اینها را به زبان هم آوردند. دقیقا همین کار را با مسجد ابراهیمی انجام دادند. ابتدا بر آن تسلط یافتند و بعد به تخریب آن مکان و یهودی سازی نمادها و آثار آن پرداختند. در ضمن در اعتقادات یهودیان هست که به خاطر گناهان آواره و تبعید شدند و تا ظهور ماشیح حق ندارند در معبد اورشلیم نماز بخوانند. باید ماشیح بیاید و معبد سلیمان را بسازد و بعد اینها بروند آنجا نماز بخوانند. یکی از حکمت ها ساخت کنیسه در مناطق همین مساله بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.