افزودن نظر جدید

جناب منصور می گوید اطاعت وتبعیت از غیر معصوم جایز نیست،آیا خود ایشان معصوم است که مردم را به تبعیت از خود فرا می خواند؟؟ ایشان خود راسید می داند،لطف کنند یک روایت صحیح السند بیارند که دال براین هست که خراسانی موعود سید هستند؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.