افزودن نظر جدید

هیچ کس به خاطر تنها قاچاق مشروبات الکلی به 27 سال حبس محکوم نمیشود. جرم اصلی ایشان جاسوسی و ارتباط با سرویسهای جاسوسی بیگانه بوده است. لطفا سعی نکنید که یک مجرم را تبرئه کنید. چون یک شخص مولتی میلیاردر هست پس دیگر جاسوس نیست؟ پدر ایشان مالک بخشی از زمینهای بیابانی بوده است. چطور مولتی میلیاردر شد؟ جرم ایشان در دادگاه ثابت شد و انکار شما ارزش قانونی و عقلانی ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.