افزودن نظر جدید

بی خردگان در مطلب آیا کیخسرو پیش از کوروش بود به ادعای خودشان به شما پاسخ داده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.