افزودن نظر جدید

گریه و مویه و سیاه پوشی برای "امام حسین" در بیش از 300 روایت از اهل بیت (به ویژه از امام صادق و امام رضا) تأکیده شده. امام حسین در بحث عزاداری استثناء هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.