افزودن نظر جدید

تو که ناخوانده ای علم سماوات تو که راه نبرده ای پی در خرابات تو که سود و زیان خود ندانی به یاران کی رسی هیهات هیهات
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.