افزودن نظر جدید

لطفا کمکم کنید منم دوبار اتصال تلفنی گرفتن ولی حالم بشدت بده تاصبحا بیدارم از تاریکی وحشت دارم و احساس میکنم آشپزخانه صدا میده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.