افزودن نظر جدید

سلام نسترن. درمان بیماری با انرژی درمانی اثبات نشده و بعضا خطرات روحی، روانی و جسمی برای فرد نیز دارد. به این افراد که مدعی درمان هستند اعتماد نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.