افزودن نظر جدید

ناشناس، شما درباره اسلام و حتی عرب‌ها و تکفیری‌ها قضاوت کردید. پس لابد توان دفاع از قضاوت خود را دارید. اگر چنین است پاسخ دهید: 1. در جهان چه تعداد تروریست وجود دارد؟ (آمار بدهید). از این تعداد چند نفر عرب و یا مسلمان هستند؟ (آمار دقیق و مستند ارائه کنید). 2. در 100 سال اخیر چه تعداد عملیات تروریستی در جهان انجام گرفته است؟ و از این تعداد چند مورد مربوط به مسلمانان بوده است؟ 3. آیا عرب‌ها در100 سال اخیر و حتی امروز ِجهان، بیشتر عامل ترور بودند؟ یا قربانی ترور؟ 4. آیا از دید شما، دولتمردان امریکا و اسرائیل و انگلیس و... هم عرب هستند؟ 5. اگر تروریسم ریشه در عربیت دارد، پس چرا اکثر عرب‌ها تروریست نیستند؟ لطفاً پاسخ دهید تا حقیقت روشن شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.