افزودن نظر جدید

همه جنايتهای تكفيری ها به اندازه 1 درصد جنايات كورش خبيث هم نيست. برو بخون ببين اين كورش نجس با مردم اوپيس چكار ها كه نكرد. كورش كثيف بر اساس خون كثيف عاريایی به اين جنايات وحشيانه دست زد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.