افزودن نظر جدید

مسلمانان تروریست نیستند اما بیشتر تروریست ها عرب سلفی و تکفیری و وهابی هستند.پس تروریست شدن زمینه در عربیت و تفکر سنی وهابی و سلفی تکفیری و وهابی دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.