افزودن نظر جدید

بنابرنظر فقه حنفی چون دباغی یکی از راه های تطهیر می توان روی جلد سگ نماز خواند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.