افزودن نظر جدید

خدا از قلوب انسانها خبر دارد که هدف ما این نیست! چطور اینقدر راحت تحلیل می کنید و نسبت می دهید؟! اشکالی ندارد بماند بالاخره فردای ظهوز مشخص می شود .. ایکاش ذره ای در وجودمان شک می آمد که اگر دوست را دشمن بگیریم فردای ظهور نزد امام زمان سرافکنده می شویم ، شرمندگی ای که شاید جبرانی برایش نباشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.