افزودن نظر جدید

خانم شیرین ، از دید شما چرا باید تراشنده ی گاو در گاتها ستوده شود . اصلاً این تراشنده ی گاو کیست ؟ در متن مقاله گفته شد که تراشنده ی گاو همان اهورامزدا نیتس بلکه شخصی دیگر است . در مقاله گئوش اوروان نمادی از فلسفه مزدیسنا هم عرض کردم که گاو - هم در لغت و هم در اصطلاح : گاو - دارای قداستی حتی بالاتر از اهورامزدا است. البته این با آموزه های واقعی ادیان الهی سازگاری ندارد و ما این را جزو تحریفات می دانیم اما جامعه زرتشتیان و نوزرتشتیان از این نسکها حمایت می کنند. به راستی چرا بخشی مهم از داستان مهاجرت سراینده گاتها در گذر تاریخ مفقود شده است ؟ چرا روح مقدسین و ایزد اهورایی در کالد گاو حلول نموده است ؟ اینها و مسائلی از این دست وجود دارند که باید روشن شوند ، بدون حاشیه روی . سپاس از شما دوست گرامی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.