افزودن نظر جدید

همچنین خانم shirin گرامی ؛ عرض کردیم که متن گاتها و دیگر بخشهای اوستا و متون پهلوی همگی درستی سخن طبری را ثابت می کنند . یعنی در خود اوستا مجموعه ای از شواهد و قراین وجود دارد که صحت سخن طبری را نشان می دهد قبل از هرچیز اینکه بنا بر سنت زرتشتی ، زرتشت همزمان با شاگزردان ارمیای نبی زندگی میکرد . و بقیه این شواهد : 1 - ابهام مشکوک گاتها در مبدآ مهاجرت زرتشت 2- افتادگی واژه یا واژگانی در ماجرای مهاجرت زرتشت از آن نقطه نامعلوم : یعنی بخش از عبارت اصلی در گاتها حذف شده است ! 3- ستایش روح مقدس گاو در گاتها 4- اهورامزدا در گاتها واسطه ی بین زرتشت و روان گاو است ! 5- در گاتها تراشنده ی گاو مورد ستایش قرار گرفته است 6- زرتشت محافظ و نگهبان گاو تراشیده شده نامیده شده است. 7 - ستایش گاوی که شاخ زرین ( طلایی ) دارد در یشتها . روح مقدس در کالبد این گاو شاخ طلایی حلول کرده است 8 - این گاو قدرت بخشیدن فر و برکت دارد .و شواهدی دیگر . حال لطف کنید بر اسا مبانی خردمندی موضوع را بررسی کنید . سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.