افزودن نظر جدید

آنچه در کغمنت قبلی آمد پاسخی به سخنان بی اساس شما دوست گرامی بود . گرچه ربطی به مبحث اصلی نداشت . اما ادامه : [1] تاریخ طبری یک کتاب معتبر برای تاریخ پژوهان است . اگر قرار است چیزی از آن رد شود باید با دلیل باشد . مخصوصاً اینکه طبری با ادیان و مذاهب مختلف در ارتباط بود و تعصب مذهبی هم نداشت . پس به راحتی نمی توان کلام وی را بیهوده پنداشت . ضمن اینکه من سؤال کردم وقتی شما فاصله ی بین زرتشت و طبری را مهم می دانید ، پس چگونه فاصله بین زرتشت و مکتوب شدن گاتها را نادیده میگیرید ؟؟؟ [2] در خود اوستا مجموعه ای از شواهدو قراین وجود دارد که صحت سخن طبری را نشان می دهد . این شواهد : 1 - ابهام مشکوک گاتها در مبدآ مهاجرت زرتشت 2- افتادگی واژه یا واژگانی در ماجرای مهاجرت زرتشت از آن نقطه نامعلوم : یعنی بخش از عبارت اصلی در گاتها حذف شده است ! 3- ستایش روح مقدس گاو در گاتها 4- اهورامزدا در گاتها واسطه ی بین زرتشت و روان گاو است ! 5- در گاتها تراشنده ی گاو مورد ستایش قرار گرفته است 6- زرتشت محافظ و نگهبان گاو تراشیده شده نامیده شده است. 7 - ستایش گاوی که شخ زرین ( طلایی ) دارد در یشتها . روح مقدس در کالبد این گاو شاخ طلایی حلول کرده است 8 - این گاو قدرت بخشیدن فر و برکت دارد .و شواهدی دیگر . که همگی در راه اثبات گفته ی ما هستند. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.