افزودن نظر جدید

موبدان زرتشتی و بزرگان فرهنگی ایران باستان نهایت هنرشان این بوده که با مادر و خواهر خودشان همبستر میشدند. ایت حرف من نیست. 80 سند تاریخ در ااثبات این قضیه وجود دارد. حتی در روایات زرتشتی بارها و بارها تأکید شده که اگر مردی به زور با خواهر خودش همبستر شود باز هم این کردار نیک است: https://www.adyannet.com/fa/book/25068 از چنین عقیده فاسدی دفاع نکنید. نگید چون سنت پدرانتان است از آن دفاع میکنید. انسان آزاده خیلی راحت، رفتار غلط گذشتگانش را زیر پا میگذارد. امروز امریکا و اسراییل برای فریب دادن شما، به شما مخدر فکری میدهند. کوروش پرستی یکی از همین مخدرهاست که شما را در نشئگی فرو برده. این را گوش کنید: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.