افزودن نظر جدید

یهودیان خود را آزاد شدۀ کورش میدانند. و اکنون نیز دولت اسرائیل در نامگذاری خیابان‌ها و مراکز به نام کورش بسیار مایل هستند. از سویی آنان به شدت مایل به مظلوم نمایی هستند. به تعبیر عزیزان بسیار تمایل دارند که خود را ستمدیده معرفی کنند. همان نکته ای که دوستان گفتند بسیار کلیدی است. امروزه اسرائیل در پی مظلوم نمایی است. با این حال این جنایت علیه ایرانیان را پذیرفته (و هر سال در اسرائیل این روز را جشن عمومی میگیرند)، با این وجود چرا شما انکار میکنید ؟ اسرائیل امروز به شدت در پی جلوه دادن چهره ای صلح طلب از خود است. اما به راستی چرا این حادثه را انکار نمیکند؟ بلکه بر رخ دادن آن اصرار میکند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.