افزودن نظر جدید

کسانی هستید که سعی در تخریب تمدن بزرگ ایران و جایگزین کردن تمدن و فرهنگ اعراب دارید..ننگ بر شما خود فروخته ها که اگر اروپایی ها به نفع ایران حرف بزنن میگید جعل اسناد و اگر به ضررش چیزی بشنوید میگید حقیقت..دروغ در اعتقادات شماست و ذهن شما هم پراز دروغ شده.. بهتره اعتقاداتی که به خوردتون دادن رو یک مرتبه به فارسی بخونید و جرات فکرکردن بهش رو داشته باشید..به امید بهبودی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.