افزودن نظر جدید

انهايي که دراين حادثه ترديد دارند خوب است سري به همدان بزنند و قبر استر و مردخاي را از نزديک ببينند وقتي شواهد تاريخي وجود دارد ديگر چرا ترديد ميکنند خصوصا که هنوزم هر ساله در سالگرد کشتن ايرانيان يهوديان جنش ميگيرند و اسم ان را جشن عيد پوريم گذاشته اند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.