افزودن نظر جدید

عزیز دلم موضوع حدیث صریح پیامبر است که میگوید نماز وجه تمایز کافر و مسلمان است .هرکس ترک نماز و روزه ...کرد کافر است و باید کشته شود ! فقیهان نمیتوانند به تمام تراوشات بیابانی پیامبر جامه عمل بپوشانند !فقیهان مهم نیستند بلکه سخن محمد شرط همانطور که سخن موبدان شرط نیست و شما به گاتاها و اوستا رجوع میکنید ! هرچند برخی از فقیهان چنین احکامی صادر کرده اند ! قران کتابی سراسر تناقض است اگر به ال عمران 85رجوع کنید دقیقا سخنی خلاف بقره 62 میگوید : ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﻰ [ ﺩﻳﮕﺮ] ﺟﻮﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻭﻯﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳت[ال عمران85] ... اون بند گاتاها هم مخاطب خودش رو داره و منظور کرپ ها و کوی هاست که از قوانین ابادگرانه زرتشت اطاعت نمیکردند وگرنه در هات 43 بند 4 امده : از قدرت توست که ارزو های ما براورده میشود و تویی که هم به پیروان ناراستی (دیویسنی) و هم به پیروان راستی(مزدیسنی) سعادت و پاداش عمل نیک میدهی ...! در ایران باستان خصوصا دوران ساسانی تغییر دین هیچ مجازاتی در پی نداشت چنانکه که قباد به زرتشت مرتد شد و مزدکی شد ...وندیداد قانون نامه دوران ساسانیست و حتی بخشی از اموزه های کمونیستی مزدک هم در ان وجود دارد پس نمیتوان انرا تماما به دین زرتشت منسوب کرد ! وندیداد بیانگر تمدن و تاریخ ایران باستان است ، شما گفتید در ایران باستان دختر 3 ساله رو همچون اسلام ازار جنسی میدادند و من هم پاسخ دادم تنها نامزدی بوده و بعد از سن قانونی یعنی سالگی ازدواج و رابطه جنسی میکردند . خیلی ادم عجیب و خسته کننده ای هستید !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.