خرافات

02/05/1397 - 23:19

یکی از شبهاتی که پیروان وهابیت در موضوع مهدویت به شیعه وارد می‌کنند شبهه‌ای است که محمد فرید وجدی، پس از نقل احادیث حضرت مهدی وارد می‌کنند. او می‌گوید: کسانیکه با چشم بصیرت به این احادیث می‌نگرند، تردید نمی‌کنند که باید ساحت پیامبر را از این روایات منزه دانست؛ چرا که این روایات سرشار از درهم‌آمیختن مطالب و اشتباهات تاریخی است.

01/01/1397 - 12:25

برخی عقاید وهابیت در کلام حضرت آیت الله سبحانی عبارتند از: 1. حرمت زیارت قبور؛ 2. حرمت بار بستن و سفر کردن برای زیارت قبر پیامبر گرامی (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ 3. حرمت ساخت بنا بر قبور؛ 4. حرمت ساخت مسجد بر قبور و نماز گذاردن در آن و...

11/18/1396 - 17:26

بعد از رحلت پیامبر افراد پست و خبیث به خاطر خوش خدمتی و تصاحب اموال دنیایی شروع به جعل احادیث و روایات ساختگی کردند. فضائلی بیان کردند که صحابه و تایعین و حتی پیشوایان دین از فرق و مذاهب اسلامی لیاقت آن را نداشتند. لذا در اواخر سده اول هجری به خاطر این که بزرگانشان از قافله اهل بیت پیامبر و حداقل از صحابه و برخی تابعین عقب نمانند مناقبی را ذکر کردند که حتی برای صحابه زمان پیامبر هم ذکر نشده بود. آنان با این کار تلاش کردند تا جایگاه رهبران و پیشوایان خود را در بین مردم بزرگ جلوه دهند و مردم را به طرف ایشان سوق دهند

10/14/1396 - 18:46

بررسی‌ فتواهای غلو اندیش و افراط گرایی علمای عربستان، گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلّی دارد نوعی تقلیل‌گرایی و محدود‌اندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب به طور یک جانبه براندیشه‌هایی تاکید می‌کنند که مخالف و در مقابل تفکرات اسلامی مذاهب گوناگون قرار دارد.

09/08/1396 - 18:06

در سال 1387، هنگامی که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، به مرمت مقبره منسوب به کورش هخامنشی مشغول بودند، حین انجام کار، استخوانی را در سقف مقبره پیدا کردند، که روشن شد استخوان، استخونِ سگ است.

08/22/1396 - 10:06

كورش وقتى به بابِل رفت و آنجا را فتح كرد تمام بت‌خانه‏‌ها را محترم شمرد. اين كار از نظر يك فاتح كه سياست استعمارگرى دارد و مى‏‌خواهد مردم را بفريبد توجيه مى‏‌شود و الا کورش مى‏‌خواست آنها در زنجير بمانند. اين خيانت بود نه خدمت.

11/07/1393 - 19:26

کی از علت‌های فرستاده شدن رسولان الهی هدایت مردم به راه راست و مصون ماندن ایشان از انحراف و بدی‌هاست. قرآن کریم درباره پیامبر اسلام می‌فرماید: «همانگونه كه بر پيامبران پيشين وحی فرستاديم بر تو نيز روحی را به فرمان خود وحی كرديم، تو پيش از اين نمی‌دانستی كتاب و ايمان چيست (و از محتوای قرآن آگاه نبودی) ولی ما آن را نوری قرار داديم كه...

06/13/1393 - 07:14

آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، باور زرتشتی‌گری درباره آفرینش آسمان است. مبلغین زرتشتی و سرانِ باستانگرایی افراطی، مدعی هستند که اوستا و متون پهلوی دربردارنده گزاره‌های علمی در باب آفرینش هستند. اما باید دانست آسمان در نگاه متون عقیدتی دین زرتشتی (و از جمله اوستا)، پوسته‌ای سنگی بر روی جهان است...

11/08/1392 - 14:08

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر اوستا پسر داشتن نشانه ی روشنی و خوشبختی است. متون دین زرتشتی پر است از دعا و شکرگزاری به دلیل شرافت فرزند پسر. مبنای این باور در این است که دختران و زنان از نگاه دین زرتشتی ریشه ای اهریمنی و پلید دارند...

05/09/1392 - 15:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بر اساس اندرزنامه دستوران ، موبدان زرتشتی نیایش و پرستیدن آتش و همچنین باور به خرافاتی هم تأثیر شوری چشم بر خورشید و ماه و طبیعت پیرامون و خرافاتی دیگر را ترویج می دادند .