احمداسماعیل بصری

ابن عربی
08/18/1402 - 14:35

یکی از مبلغین جریان احمداسماعیل بصری، با نقل کلام ابن‌ عربی تلاش دارد نشان دهد که عالمان شیعه در هنگام ظهور امام زمان(عج) فتوا به قتل حضرت خواهند داد؛ اما این ادعا فقط تراوشات ابن‌ عربی بوده و از هیچ کدام از معصومین(ع) چین مطلبی نقل نشده است.

یمانی
08/13/1402 - 11:11

پیروان جریان احمداسماعیل بصری مدعی هستند که یمانی موعود، پیشوای آنان (احمداسماعیل) است؛ این درحالیست که طبق روایات، یمانی از یمن خروج خواهد کرد، در صورتی که احمداسماعیل بصری، عراقی است و هیچ ارتباطی با کشور یمن ندارد .

حدیث وصیت
08/13/1402 - 10:42

احمداسماعیل بصری مدعی است از جانب رسول‌ خدا(ص) برای حدیث موسوم به وصیت، تعبیر «عاصم (بازدارنده) از گمراهی» به کار رفته؛ در صورتی که این تعبیر برای حدیث موسوم به وصیت، بیان نشده و احمد اسماعیل بصری، به دروغ چنین ادعایی کرده است.

زیدیه
07/25/1402 - 16:34

جریان انحرافی احمداسماعیل بصری، برای مخالفت خود با عالمان دینی به روایاتی پیرامون نحوه برخورد امام زمان(عج) با علما استناد می‌کنند، این درحالیست که با بررسی مختصر روشن می‌شود که آن روایات، از ارزش اعتباری حدیثی برخوردار نیستند و از حیث محتوایی نیز ارتباطی با مطالب نقل شده توسط این جریان انحرافی را ندارد.

بتریه
07/25/1402 - 16:31

پبروان احمداسماعیل بصری، طبق روایتی از کتاب دلائل‌الامامة مدعی هستند هنگامی که امام زمان(عج) ظهور بفرمایند، عدّه زیادی از علمای شیعه را گردن خواهد زد؛ این درحالیست که با فرض پذیرش این روایت، طبق همین روایت، کسانی که مورد خشم امام زمان(عج) قرار خواهند گرفت، عدّه‌ای از علماء بتریه (انشعابی از زیدیه) هستند.

رؤیای صادقه
07/15/1402 - 15:03

یکی از پیروان احمد اسماعیل بصری، برای تأیید خواب‌های هم کیشانش در مورد احمد اسماعیل بصری، دیدن حجج الهی در خواب را ملاک صادقه بودن رؤیا دانسته است؛ باید توجه کرد که دیدن چهره واقعی معصومین(ع)، ملاک صادقه بودن خواب است.

شجره نامه
07/12/1402 - 11:06

احمداسماعیل بصری، براساس روایتی از مفضل بن عمر، خود را منسوب به امام حسن عسکری(ع) می‌داند؛ اما به این خاطر که او تا اکنون نتوانسته سیادت خود را اثبات کند، انتساب او به امام حسن عسکری(ع) مردود است.

جد احمداسماعیل
07/12/1402 - 10:25

احمد اسماعیل مدعی است به خاطر اینکه طبق روایتی به امام حسن عسکری(ع) انتساب دارد، باید به او احمدالحسن گفته شود؛ در حالی که این روایت اولین بار در کتاب الهدایةالکبری نقل شده و این کتاب نیز از حیث مبانی حدیثی در غایت ضعف است و به این خاطر نمی‌توان به آن استناد کرد.

خواب
07/01/1402 - 13:57

عباس فتحیه، روایتی از وشاء در تأیید حجیت خواب در شناخت حجت الهی نقل می‌کند، در حالی که این روایت از حیث اعتبار، در نهایت ضعف است و در مباحث اعتقادی، به این گونه روایات، نمی‌توان استناد کرد.

زائرین حسینی
06/22/1402 - 16:14

پیروان احمد اسماعیل بصری به خاطر عدم همراهی زائرین حسینی با آنها برای تخریب چهره زائرین تلاش کرده و آنها را به اصحاب اهل‌بیت(ع) که نسبت به امام زمانشان معرفت نداشتند، تشبیه کرده‌اند؛ طبق ادعای پیروان احمداسماعیل بصری، شرط بهره‌مندی زائر از ثواب زیارت امام حسین علیه‌السلام، این است که او باید به شخص احمد اسماعیل معرفت و ایمان داشته باشد.

عبدالله بن عمیر کلبی
06/22/1402 - 14:22

احمد بصری در کتاب خویش برای اثبات حجیت خواب در تشخیص حجت الهی، به خواب وهب نصرانی استناد کرده؛ در حالی که چنین داستانی در منابع معتبر تاریخی نقل نشده و فقط در کلام خطبای عراقی برای اولین‌ بار نقل شده است.

حدیث وصیت
06/13/1402 - 12:58

مبلغین جریان انحرافی احمداسماعیل بصری معتقدند که بر حدیث وصیت، هیچ اشکالی وارد نیست؛ این ادعا در حالیست که بر این حدیث، اشکالات سندی و محتوایی وارد است، به گونه‌ای که چنین حدیثی با مبانی شیعی سازگاری ندارد.

احمداسماعیل بصری
06/04/1402 - 14:14

عباس فتحیه در تحریف معنوی روایتی، مصداق (متحرکنا) را احمداسماعیل بصری می‌داند، در صورتی که مصداق واقعی روایت مذکور را می‌توان با قرائنی که در روایات دیگر وجود دارد، مشخص کرد و آن مصداق کسی غیر از حجت بن الحسن العسکری(ع) نیست.

پیراهن امام حسین(ع)
05/26/1402 - 13:42

پیروان جریان احمداسماعیل بصری، در کانال رسمی خود حدیثی جعلی در مورد آغاز هلال محرم منتشر کرده‌اند؛ در صورتی که این حدیث، در منابع متأخر حدیثی به صورت مُرسَل نقل نشده و به همین خاطر، نمی‌توان آن را به امام معصوم(ع) نسبت داد.

صفحه‌ها