احمداسماعیل بصری

پیراهن امام حسین(ع)
05/26/1402 - 13:42

پیروان جریان احمداسماعیل بصری، در کانال رسمی خود حدیثی جعلی در مورد آغاز هلال محرم منتشر کرده‌اند؛ در صورتی که این حدیث، در منابع متأخر حدیثی به صورت مُرسَل نقل نشده و به همین خاطر، نمی‌توان آن را به امام معصوم(ع) نسبت داد.

پرچم عزا
05/09/1402 - 14:02

جریان انحرافی احمداسماعیل بصری، هر روایتی در منابع قدیم و جدید باشد، نقل می‌کنند و هیچ‌‌گونه بررسی حدیثی، برای اعتبارسنجی احادیث انجام نمی‌دهند.

منتقم
05/08/1402 - 14:24

پیروان احمد اسماعیل بصری مدعی هستند او کسی است که در روایات، به عنوان منتقم خون امام حسین(ع) مطرح شده است؛ در صورتی که در روایات، قائمی که فرزند بلافصل امام حسن عسکری(ع) است، به عنوان منتقم خون امام حسین(ع) معرفی شده است.

اولین مدعی حدیث وصیث!!
04/31/1402 - 09:27

احمد اسماعیل بصری مدعیست، اولین شخصی است که به حدیث وصیت استناد کرده و این نشان حقانیت اوست. اما با اندک تأملی روشن می‌شود که پیش از او محمدکریم‌خان کرمانی (از رهبران شیخیه) و علیرضا پیغان برای اثبات ادعای باطل خویش از این روایت استفاده نموده‌اند.

احمد اسماعیل
09/22/1401 - 11:12

جریان انحرافی احمد اسماعیل با استفاده از روایات جعلی، تلاش در دور نگه داشتن مردم از عالمان دینی دارند، اما با جستجو درباره این روایات، فهمیده می شود که اینها یا روایت امام معصوم(ع) نیست و یا آن روایت به گروهی از عالمان بتریه ارتباط دارد و شامل عالمان شیعه نخواهد شد.

صفحه‌ها