آتئیست

12/03/1402 - 11:01

 وجود خالقی هوشمند را می توان از طبیعت استنتاج کرد. یکی از موضوعاتی که به راحتی ما را به وجود خدا رهنمون می کند، وجود جاذبه است. در کتاب مقدس می‌خوانیم :  احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست.(مزامیر داوود 14:1) ...

جنگ
07/15/1402 - 10:51

شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند برای ایجاد امپراطوری خود، مردانی را با وعده بهشت تحریک كند و آنان بجنگند و خود شاهد كشته شدن آنها بوده و پیامبر خدا باشد! در پاسخ باید گفت با دقت در تاریخ صدر اسلام مشخص می‌گردد که پیامبر(ص) تدبیر می‌کردند تا حد امکان جنگی صورت نپذیرد و در صورت وقوع جنگ، از دو طرف، کمترین کشته داده شود.

فتح مکه
06/22/1402 - 12:35

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند، گردن شخصی را قطع كند، فقط برای اینكه آن زن باعث فراری دادن شدن شترهایش شد و او پیامبر خدا باشد! این استدلال، دروغ است و زنی به این دلیل به قتل نرسیده؛ مردی در زمان هجرت پیامبر(ص) بوده که مَرکب دختران حضرت را رم داده و منجر به سقط جنین و فوت ناشی از این افتادن شده که در فتح مکه، به سزایش رسیده است.

پیامبر رحمت
06/22/1402 - 11:51

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند زنی را ترور كند، فقط برای اینكه آن زن انتقادی از پیامبر خدا داشته است! این استدلال نیز از افراد غیرموثق و در روایات ضعیف نقل شده است و علمای جرح و تعدیل اهل‌سنت، آن را ضعیف و باطل دانسته‌اند.

برده داری
06/21/1402 - 12:15

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند، به پیروان خود اجازه دهد تا با بردگان و زنان اسیر شده در جنگ، رابطه جنسی داشته باشند و او پیامبر خدا باشد! با این استدلال قصد دارند اسلام را برای بهره‌مندی از بردگان، بی‌ضابطه جلوه دهند که دروغ است و بهره‌مندی از غلام برای صاحب مرد او وجود ندارد و بهره‌مندی از کنیز، شرایط خاصی دارد.

زینب بنت جحش
06/21/1402 - 10:13

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند فرزند خود را تشویق به ترک همسرش كند و خود (پدر) با همسر پسرش ازدواج كند و پیامبر خدا باشد! در پاسخ گفته می‌شود که زید فرزند پیامبر(ص) نبود بلکه فرزندخوانده حضرت بود؛ تشویق به طلاق نکرد، بلکه سفارش به عدم متارکه و تقوا پیشگی کرد؛ در نهایت فرمان خدا که ازدواج با زینب بود را عمل کرد.

مدینه
06/21/1402 - 09:55

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند، شخصی از رهبران یهودی را در حد مرگ شكنجه دهد و او را بكشد، به جهت اینکه به همسر ۱۷ ساله او رسیده و پیامبر خدا باشد! در پاسخ گفته می‌شود که طبق نقل‌های تاریخی این دلیل دروغ است و پس از اسارت صفیه و به غنیمت بردن او توسط یک مسلمان، پیامبر متوه او شد و او را تکریم کرد.

جنگ خندق
06/21/1402 - 09:30

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند 800 نفر از مردان یهودی را گردن بزند، فقط برای اینكه آنها قبول نكردند كه رهبر آنها شود و او پیامبر خدا باشد! یکی از پاسخ‌هایی که در رد این دلیل گفته می‌شود این است که بر فرض پذیرش اقوال غیرمعتبر، به علت خیانت قبیله بنی‌قریظه در زمان حساس، عقوبت آنان کاری عقلایی، شرعی و عرفی و بر طبق حکم یهود بوده است.

همسران پیامبر
06/21/1402 - 09:02

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند با زنان و كنیزان بسیاری هم‌خوابگی داشته باشد و پیامبر خدا باشد! در این دلیل، مفهوم زندگی و ازدواج در ارضای تمایلات جنسی منحصر شده، در حالی که با بررسی تاریخ، مشخص می‌شود که ازدواج‌های پیامبر(ص) از روی مصلحت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود و کیفیت ازدواج‌ها به گونه‌ای بود که نشانی از هوسرانی در آن نیست.

بنی قریظه
06/21/1402 - 08:53

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند 800 نفر از مردان یهودی را گردن بزند، فقط برای اینكه آنها قبول نكردند كه رهبر آنها شود و او پیامبر خدا باشد! یکی از پاسخ‌هایی که در رد این دلیل گفته می‌شود این است که کشتن این تعداد در یک جنگ با سیره پیامبر(ص) در تضاد است و ممکن است توسط مخالفین قبیله اوس ساخته شده باشد. در برخی از قسمت‌های این نقل نیز محال عقلی وجود دارد.

جنگ بدر
06/21/1402 - 08:45

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند برای تأمین نیاز جامعه مذهبی و سیاسی خود، دست به غارت كاروان‌های تجاری بزند و پیامبر خدا باشد! در پاسخ می‌گوییم منظور یکی از جنگ‌های پیامبر(ص) به نام بدر بوده که واقعیت آن توسط شبهه کننده دیده نشده است.

سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر
06/19/1402 - 12:43

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند با 50 سال سن، با دختر بچه 9 ساله، رابطه جنسی داشته باشد و پیامبر خدا باشد! در پاسخ می‌گوییم که باید شرایط زمان و مکان وقوع این کار در نظر گرفته شود؛ همچنین این اتفاق نیفتاده و داستان مطرح شده دروغ است.

مدینه
06/09/1402 - 10:10

آتئیست‌ها شبهه کرده‌اند که غیرممكن است مردی بتواند، شخصی از رهبران یهودی را در حد مرگ شكنجه دهد و او را بكشد و در همان شب با زن ۱۷ ساله او ازدواج كند و پیامبر خدا باشد! در پاسخ گفته می‌شود که پیامبر(ص) با صفیه، بعد از تحقق شرایط کنیزها بود و پس از گذشت عده کنیز که با عده طلاق و عده وفات تفاوت می‌کند، صورت گرفت.

امامت
06/04/1402 - 10:31

اشکال کرده‌اند که چون امامت از امام حسن(ع) به امام حسین(ع) رسیده و پس از امام سجاد(ع) به صورت موروثی ادامه پیدا کرده، این سلسله امامت ساختگی است؛ در پاسخ گفته می‌شود که این ایراد، ساختگی بودن را نمی‌رساند؛ بلکه امام بعدی از طرف خداوند مشخص می‌شود و او همان کسی که عصمت و علم لدنی به او عطا شده است. از این‌رو حتی در بین بنی‌هاشم عده‌ای که ادعای امامت کردند، چون علم خدادادی نداشتند مورد پذیرش شیعه واقع نشدند.

صفحه‌ها