رابطه حوزه های علمیه و سیاست

  • 1392/10/12 - 08:12
ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای:‌ «مطالعات بر روى دين امروزه جداى از جنبه سياسى دين نيست». امروز متفكران و متخصّصين مسائل اجتماعى و سياسيون و بسيارى از توده‌‏هاى مردم، توجه مخصوصى به دين پيدا نموده‌‏اند. اين توجه به دنباله حادثه‌‏اى كه در دو دهه اخير به وجود آمد، يعنى پيروزى دين اسلام و تشكيل نظام اسلامى، پيدا شده است و لذا مطالعات بر روى دين امروزه جداى از جنبه سياسى دين نيست و موضع گيرى‌‏ها هم بر همين اساس است.

پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_امروز متفكران و متخصّصين مسائل اجتماعى و سياسيون و بسيارى از توده‌‏هاى مردم، توجه مخصوصى به دين پيدا نموده‌‏اند. اين توجه به دنباله حادثه‌‏اى كه در دو دهه اخير به وجود آمد، يعنى پيروزى دين اسلام و تشكيل نظام اسلامى، پيدا شده است و لذا مطالعات بر روى دين امروزه جداى از جنبه سياسى دين نيست و موضع گيرى‌‏ها هم بر همين اساس است.

تشكيل سمينارهاى تخصصى و علمى دراطراف دنيا براى بررسى اين پديده، اهميت قضيه را نشان مى‌دهد. مركز اين توجهات، دين اسلام و به ويژه جمهورى اسلامى است. لذا امروز ما بايد در رفتارهاى علمى خود يك حركت تازه‌‏اى را شروع كنيم. امروز روزى نيست كه به نام دين بتوانيم سخنى را بگوئيم يا هدفى را ترسيم كنيم كه سست باشد و نتوانيم آن را از معارف اسلامى استخراج كنیم.

 مركز اين توجهات علمى، حوزه‏‌هاى علميه هستند. البته اين به آن معنا نيست كه ديگران، در مسائل دينى نبايد تفكر كنند و حق ندارند بحث كنند. بلكه مراد اين است كه براى اين تحقيق ابزار و وسائل در غير حوزه‏‌هاى علميه وجود ندارد و جاى غور علمى در مسائل دينى در حد تخصص حوزه‏‌هاى علميه است.

همان گونه كه براى پزشك شدن بايد به دانشكده پزشكى رفت. اهميت حوزه‏‌هاى علميه فقط در تبليغ دين نيست. گر چه اين رشته از وظائف مهم حوزه‏‌ها است ولى از اين مهم‌ّتر آموزش علمى و فنى معارف اسلامى است. حال، در اين زمينه چه مباحثى را بايد اصل دانست؟ ريشه‏‌هاى اصلى در حوزه‏‌ها، فقه و كلام و فلسفه است. فقه ستون فقرات حوزه‏‌ها و علم كلام از پايه‏‌هاى مهمّ حوزه علميه و فلسفه هم از لوازم حتمى است. البته در كنار اين‏‌ها، علوم ديگرى هم بايد باشد. مثل تفسير، حديث، رجال و غيره كه مقدمات فهم كتاب و سنت است، و علم اصول كه در كنار فقه، به عنوان مقدمه آن حتما لازم است. علاوه بر اين‏ها، با فنون تبليغ دين بايد آشنا شد.

امروز تبليغ، يك رشته علمى است. ما روش‏هاى سنتى براى تبليغ داريم لكن كافى نيست، كارگردانان حوزه علميه بايد با برنامه‏‌ريزى، بخشى از مباحث علم ارتباطات را كه مورد نياز تبليغى است، در اختيار طلاب قرار دهند. آشنائى با زبان هم، لازم است. يك زبان زنده دنيا را حداقل بايد طلاب فرا گيرند. آشنائى با جريان‏هاى فكرى جهان نيز، در حوزه‏‌ها لازم و ضرورى است. اگر بخواهيم صحيح تبليغ كنيم و نظريات دينى را تبيين نمائيم و از معارف اسلامى دفاع كنيم، حتما بايد با حرف‏هاى تازه جهان و جريان‏هاى فكرى، آشنا بود. بحث معنويت و قداست هم يك بحث مهمى است. فرق اصلى ما با ساير كسانى كه داعيه‏‌هائى دارند همين هدف مقدس است. ما براى دين خدا و اعتلاى كلمة اللّه، بايد تلاش كنيم و همه فعاليت‏‌هاى ما بايد در همين راستا باشد. اين مسأله، چيزى است كه مى تواند ما را موفق نموده و سخن ما را دلنشين و جذاب كند [1]

 

منبع:

1-درس خارج فقه ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال1378

 

 

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.