انتقاد شديد يک انجمن کاتوليکي از پاپ فرانسيس

  • 1392/02/04 - 08:15
يکي از نگراني‌هاي اصلي کليسا مشکل فقرا بوده است. ولي اگر کارکرد کليسا تنها بشردوستي انسان‌محور باشد، کليسا از مأموريت خود فاصله خواهد گرفت.
شستن پای های بزهکاران توسط پاپ

یک گروه منتقد کاتولیک، از پاپ فرانسیس به دليل "رویکرد پوپوليستي اش" پس از انتخاب به عنوان رهبرجديد کاتوليک‌هاي جهان، به شدت انتقاد کرد.
به گزارش جهان اديان به نقل از خبرگزاري رويترز، رئيس انجمن فرا سنتي "قديس پيوس دهم" (Society of St. Pius X) که از منتقدان اصلي  پاپ بندیکت سابق  بوده‌اند، در نامه اي به پيروان اين انجمن اظهار داشت: اگر تمرکز پاپ جديد تنها خدمت به مردم است، اين مقام ديني صرفاً يک "بشر دوستي انسان محور" است تا "رهبري ديني".
بر اساس اين گزارش، اسقف برنارد فلي (Bernard Fellay) رئيس اين انجمن، در اين نامه آورده است: پاپ فرانسيس، به خاطر  دورکردن واتيکان از شکوه و عظمت سابق و معرفي خود به عنوان يک خدمتگزار حقير و نيز عدم تمايل به بازگشت به سنت‌هاي قديمي واتيکان، بسياري از کاتوليک‌هاي سنتي را ناراحت و عصباني کرده است.

اسقف برنارد فلي در نامه خود افزوده است: يکي از نگراني‌هاي اصلي کليسا مشکل فقرا بوده است. ولي اگر کارکرد کليسا تنها بشردوستي انسان‌محور باشد، کليسا از مأموريت خود فاصله خواهد گرفت.
خاطرنشان مي‌شود پاپ فرانسيس در  پنجشنبه پيش از عيد پاک، در بيست و هشتم مارس، طی مراسم آئینی که یادآور شام آخر عیسی مسیح است، در زندانی کوچک در ایتالیا، پای دوازده جوان بزهکار، از جمله دو زن را شست که اين اقدام خشم بسياري از کاتوليک‌ها را به همراه داشت.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.