مسیحیت و جایگاه زن

  • 1392/01/31 - 22:53
مبشران مسیحی اسلام را متهم به ظلم در حق زن می‌کنند و با همین بهانه بسیاری از جوانان را فریب می‌دهند اما هیچ گاه از داستان آفرینش صحبت نمی‌کنند
حوا و میوه ممنوعه

داستان حیله گری شیطان نسبت به حضرت آدم و حضرت حوا از داستان‌های معروف جهان، مخصوصاً ادیان ابراهیمی است. این داستان منشأ قصه‌ها و افسانه‌ها و فیلم‌های زیادی شده است. اما این داستان درس‌های بزرگی دارد. این ماجرا و اتفاق در جهان مسیحیت هم منشأ نظریات و اعتقادات زیادی است.
داستان هبوط حضرت آدم و حوا در کتاب مقدس مفصلاً آمده است که منجر به نظریاتی شده است که متأسفانه بعضاً جاهلانه و دور از تعقل است. تأثیر این ماجرا در جهان و پیروان مسیحیت منجر به پیدایش نظریاتی در مورد زن شد که حرکت فمینیسم و جنبش دفاع از حقوق زنان را در مقابل خود به وجود آورد.
در این ماجرا آمده است که مار، حوا را فریفت و حوا، آدم را فریب داد و به سبب این فریب آدم و حوا دچار خشم خدا شدند.
در کتاب مقدس سفر پیدایش 3:6 آمده است:
«و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه‌اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد.»
در ادامه آمده است :
«و به زن گفت : الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهی زایید».
زمانی که در کتاب مقدس این گناه به اسم حوا تمام شد، بزرگان مسیحیت به خود این اجازه را دادند که به زن به چشم یک موجود سخیف و بی ارزش نگاه کنند. جملاتی که متأسفانه گاهی زن را مانند حیوان و گاهی موجودی پست‌تر از حیوان معرفی می‌کند به عنوان مثال ترتولیانوس که از بزرگان جهان مسیحیت است در مورد زن می‌گوید:
تو دروازهٔ شیطانی، تو آنکس را که شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده!! تو باید پیوسته جامهٔ سوگ و ژنده به تن داشته باشی.
آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته‌ترین عالم مسیحی در تمام اعصار نامید، در باره زن می‌گوید:
زن حیوانی است که نه استحکام دارد و نه استواری، زن از بدی تغذیه می‌کند و سر آغاز همهٔ دعاوی و مخالفت‌ها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است.
این‌گونه نگاه‌ها زنان دانشمند اروپا را به واکنش واداشت.
این در بخش اجتماعی بود در زمینه اعتقادی هم این ماجرا پیامدی داشت که امروزه به عنوان رکن اعتقادی مسیحیت و یکی از آموزه های خلاف عقل مسیحیت است و آن آموزه فداء است.
طبق این آموزه به واسطه گناه حوا همه عالم گناه کار شدند و مورد خشم خدا قرار گرفتند و طی سالیان سال همه راهی جهنم شدند تا اینکه خدا تصمیم گرفت فرزند خود را (حضرت عیسی البته طبق اعتقاد مسیحیان) راهی زمین کند و او دچار سختی شود تا مردم پاک شوند.
مسیحیان در این باره معتقد هستند چون حوا عامل این گناه است پس همه زنان گناه کارند.
این گوشه از ظلم جهان مسیحیت در حق زن است این در حالی است که ثمره این تفکر که جنبش فمینیسم است انگشت اتهام خود را در اثر تغییر سیاسی مسیر به سمت اسلام گرفته است و از انحراف دین مسیحیت غافل شده است.
در اسلام به هیچ وجه حوا عامل انحراف نیست و قرآن صراحتاً آدم و حوا را متوجه این وسوسه می‌خواند:
فوسوس لهما الشیطان (اعراف/ 20)

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.