اشک ریختن دختر مسیحی هنگام اذان

  • 1392/01/27 - 11:17
یکی از آرزوهایم این است که یک بار به مسجد بروم و اذان بگویم. هنگامی که اولین بار، صدای اذان به گوشم خود، حس بسیار غریبی به من دست داد.
اشک ریختن دختر مسیحی هنگام اذان

به نقل از شیعه آنلاین، این دختر هلندی، یک مسیحی است که به ادعای خودش، مطالعات زیادی در مورد دین مبین اسلام نداشته اما یکی دو باری که نوای اذان را شنیده، بر دل و جانش نشسته و با تمام وجود آن را احساس کرده است.

وی که در یک برنامه اجتماعی تلویزیونی شرکت کرده بود و سخن می گفت، در این باره گفت: یکی از آرزوهایم این است که یک بار به مسجد بروم و اذان بگویم. هنگامی که اولین بار، صدای اذان به گوشم خود، حس بسیار غریبی به من دست داد.

او در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، افزود: به محض شنیدن صدای اذان، مو بر بدنم راست شد و همه وجودم لرزید و دگرگون شدم.

پس از اینکه این دختر هلندی، این اظهارات را بیان کرد، مجری از حاضران در سالن پرسید: آیا فرد مسلمانی در اینجا حضور دارد؟ ناگهان یک جوان مراکشی تبار از میان جمع بلند شد و گفت: من مسلمانم. مجری از او خواست اذان بگوید. جوان مسلمان که شروع کرد به اذان گفتن، این دختر مسیحی شروع کرد به اشک ریختن.

بعد از اذان گفتن این پسر مراکشی، دخترک هم بلند شد و شروع کرد به مدت چند ثانیه اذان بگوید. سالن متحول شد و سکوت همه جا را فراگرفت. پس از آن مجری پایان برنامه را اعلام کرد.

دیدگاه‌ها

چه جالبكاش ما هم به صداي اذان عادت نكرده بوديم...

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.