پیروزی مستضعفان بر مستکبران عالم

  • 1403/03/26 - 09:04

مخالفین با تقطیع سخنان رهبر انقلاب و قرار دادن آن در کنار جمله‌ای از امام خمینی رحمةالله‌علیه، دو سخن را در تناقض با هم دانسته و وانمود کردند وعده‌ای که امام به محرومین داد، رهبر می‌خواهد تصاحب کند؛ با بررسی این دو سخن مشخص می‌شود که در کلام امام، مستضعفان به معنای لغوی مطرح شده ولی در کلام رهبری، این اصطلاح در «بسیج مستضعفین» به معنای قرآنی آمده‌ و آنان «مؤمنانی» هستند که در برابر مستکبرین می‌ایستند تا به پیروزی نهایی برسند.

بسیج

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در یکی از کلیپ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده است، با تقطیع سخن امام خمینی رحمةالله‌علیه و قرار دادن آن در کنار کلیپ تقطیع شده‌ای از سخنان رهبر انقلاب، وانمود کرده‌اند که امام به مردم وعده مال و اموال داد و رهبر نمی‌خواهد حق آنان را بدهد.

در این کلیپ، این کلام امام خمینی رحمةالله‌علیه آمده است که: «این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کرده‌ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد» و در کنار آن سخن رهبر انقلاب آمده است که فرمود: «مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه! ... مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است؛ ... مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خلیفةالله در زمین است، بالقوّه امام و پیشوای عالَم بشریّت است». آنان با کنار هم قرار دادن این دو کلام می‌گویند که امام می‌خواست مال ملت و مستضعفین را بدهد، اما رهبر با معنا کردن خاص مستضعفین به امام و پیشوای عالَم بشریّت، آن اموال را برای خود می‌خواهد.

این دو سخنرانی فاصله‌ای بیش از 40 سال با یکدیگر دارند و منظور رهبر انقلاب از کسانی که مستضعفین را بد معنا کرده‌اند، سخن امام خمینی رحمةالله‌علیه نبوده است. امام خمینی رحمةالله‌علیه، دو هفته پس از پیروزی انقلاب در شهر قم، خطاب به مردم این گونه فرمودند که: «ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند؛ اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند؛ دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. این‌ها شما را منحط کردند؛ این قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما، هم دنیا را آباد می‌کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کرده‌ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد و پس از این هم تخفیف‌های دیگر در امور خواهد حاصل شد؛ لکن یک قدری باید تحمل کنید. به این نغمه‌های باطل گوش نکنید؛ آنها حرف می‌زنند؛ ما عمل می‌کنیم. آنها شما را می‌خواهند دلسرد کنند از اسلام؛ اسلام پشتیبان شماست».[1]

بنابراین امام خمینی رحمةالله‌علیه به مردم می‌فرمایند که این قدر نگران مادیات و به دنبال آن نباشید؛ ما باید غیر از مادیاتی که به شما می‌رسد، معنویاتی که در زمان شاه از بین بردند، احیا کرده و آخرت را هم آباد کنیم. (در این سخنرانی، امام خمینی رحمةالله‌علیه کلمه مستضعف را به معنای لغوی آن به کار برده‌اند).

اما رهبر انقلاب در جمع بسیجیان، درباره اینکه در نهایت پیروزی از آنِ مستضعفان عالم است، سخن گفته و یکی از مفاهیم تمدن‌ساز قرآنی را مطرح فرمودند. ایشان به مناسبت تبیین عنوان «سازمان مقاومت بسیج مستضعفین»، واژه قرآنی «مستضعف» را بازخوانی کرده و ضمن رد کردن معنای مصطلح امروزی، معنای عمیق تمدنی آن را بر اساس آیه پنجم سوره قصص، تبیین کردند.

همان طور که در ابتدای مقاله آمده است، شبهه‌کنندگان همین قسمت از کلام رهبری را تقطیع کرده و دو قسمت از آن را حذف کردند، وگرنه مشخص بود که این کلام اشاره به معنای آیه 5 سوره قصص است که خداوند فرمود: «ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!»[2] رهبر نیز گفتند که مستضعفان، بالقوّه، صاحب وراثت عالَم، خلیفةالله در زمین و امام و پیشوای عالَم بشریّت هستند؛ این سخن پس از آن مطرح شد که رهبر از بسیج نام بردند و گفتند: «اسم بسیج کشور ما، [یعنی] مجموعه شما چیست؟ «نیروی مقاومت بسیج مستضعفین». مستضعفین چه کسانی هستند؟»[3] در توضیح نام «بسیج مستضعفین» گفتند مستضعف در این اصطلاح به معنای لغوی آن نیست، بلکه به معنای «مؤمنانی» است که در برابر مستکبرین می‌ایستند و با اینکه از طرف آن‌ها مورد ظلم واقع می‌شوند، در برابر آنها مقاومت می‌کنند تا به پیروزی نهایی برسند.

پی‌نوشت:
[1]. سخنرانی امام خمینی به مناسبت ورود به قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 10 اسفند 1357. صحیفه امام، ج6، ص273.
[2]. سوره قصص، آیه 5.
[3]. سخنان رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان، ۶ آذر ۱۳۹۸.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.