آیا آیه‌ای در کتاب مقدس برای اثبات تثلیث وجود دارد؟

  • 1391/12/03 - 01:53
برخی از مسیحیان مخالف تثلیث هستند و آن را آموزه‌ای شیطانی می‌دانند که خارج از کتاب مقدس است و در اثر فلسفه یونان وارد مسیحیت شده است.
تثلیث باطل

برخی از مسیحیان مخالف تثلیث هستند و آن را آموزه‌ای شیطانی می‌دانند که خارج از کتاب مقدس است و در اثر فلسفه یونان وارد مسیحیت شده است. آنها به بررسی کتاب مقدس می‌پردازند و ثابت می‌کنند که تثلیث باطل است. در ادامه بحث بطلان تثلیث، آنها به بررسی آیاتی می‌پردازند که برخی از آن تثلیث را برداشت کرده‌اند. در اینجا نظر این مسیحیان در مورد تثلیث عیناً نقل می‌کنیم:

میخوام یکی دو بخش کلام را با هم مرور کنیم. متی 28 آیه 18 و 19 پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب كرده، گفت: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، همه امّت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.»

 و بخش دیگه ای که می خواهیم نگاه بکنیم اول یوحنا 5 آیه 7 هستش: زیرا سه هستند كه شهادت می دهند، در کتاب کینگ جیمز میگه که سه هستند که در آسمان شهادت میدهند (پدر، کلام، و روح القدس) و در ادامه میگه که این سه یک هستند.

خیلی ها بر این عقیده هستند که اینها بعداً اضافه شده توسط بعضی از کاتبین وقتی که ترجمه میکردن، و این آیه در اکثر نسخه های خطی یونانی وجود نداره.

به هر حال من یک دوست تثلیثی دارم که متی 19:28 و اول یوحنا 5:7 را برای من خواند و به من گفت که این تثلیث را اثبات میکنه در اینجا ما هیچ شخصیتی از پدر پسر و روح القدس بعنوان سه شخص مجزا نمی بینیم من به دوستم گفتم که هیچ کدام از این آیاتی که شما میگین تثلیث را اثبات نمیکنه راجع به سه شخصیت در یک وجود، و در یک ذات صحبت نمیکنه، ما اینجا در کتاب مقدس صحبتی از سه شخصیت نمی بینیم، بلکه به سادگی از سه عنوان استفاده شده پدر پسر و روح القدس و این همون جنبه و نمود خداست این بدین معنا نیستش که چون از پدر، پسر و روح القدس صحبت میشه اینها دارای سه شخصیت مجزا هستند، ما نمی تونیم یک آیه را برداریم که مثلاً تفسیر اون برامون سخت باشه و درکش برای ما سخته و بیایم تمام کتاب مقدس را براساس اون تک پایه تفسیر بکنیم، ما برای اینکه بتونیم این را درکش بکنیم باید به تمام کتاب مقدس نگاه بکنیم، خوب حالا به خاطر اینکه یک جمع بندی در رابطه با موضوع خودمون داشته باشیم بزرگترین فرمان و بزرگترین کلام بر اساس فرمان عیسی اینه که خدا واحده یک وحدانیت خیلی ساده.

خدا واحد است. این تعلیم چیزی هستش که در عهد عتیق و عهد جدید مشاهده میشه کتاب مقدس این را به ما تعلیم نمیده که یک خدا بصورت ابدی در سه شخصیت وجود داره میگه که یک خدای راستین و زنده وجود داره.

ما می خواهیم بینیم که بزگترین حکم و اولین چیز در ایمان یک فرد مسیحی چیست برای روشن شدن این مطلب به مرقس (29:12و32 ) توجه می کنیم که می گوید: «عیسی او را جواب داد که اول همه ی احکام این است که بشنو ای اسرائیل ، خداوند خدای ما خداوند واحد است. کاتب وی را گفت « آفرین ای استاد نیکو گفتی زیرا خدا واحد است و سوای او دیگر نیست» در تثنیه باب ( 4:6 ) می خوانیم: «ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما خدای واحد است» در این آیات می خوانیم که عیسی می گوید خداوند واحد است و و کاتب نیز این را تایید می کند و خود خدا نیز دارد خودش را با نام یهوه بیان وآشکار می کند یعنی کسی که وجود خودش را آشکار می کند کلمه یهوه یک کلمه عبری است بزرگان و محققین تثلیث در گذشته بر این عقیده بودند که این کلمه مرکب هستش و چند جز را تشکیل می دهد و برخی از محققین این دوره از تثلیث نیز بر این عقیده استوار مانده اند و مثالی را برای اثبات گفته های خود بیان می کنند و می گویند مثل شاخه انگور که دانه های بسیاری دارد اما یک شاخه است .

آیا واقعا وحدانیت خدا را می شود با چنین مثالهایی تغییر داد؟ و مثل شاخه انگور یا مثالهای دیگر را بیان کرد؟ تثلیثی ها هیچ وقت نگفتن ونمی توانند بگویند که به چه شکلی و با چه رابطه ای به چنین نتیجه ای رسیده اند و این مسئله را برای خودشان و دیگران استدلال و سپس این مسئله را قبول کرده اند که همچین چیزی است، در دنیا هر کلمه ای مفهوم یا مفاهیمی را می رساند وقتی می گوییم 1و2و3 خوب این این عدد 1و2و3 هر کدام برای خودشان مفهومی را می رساند آیا می توان کاری کرد که کلام واقعاً معنی واقعی خودش را ندهد و بگوییم عدد یک خودش از چند جز تشکیل شده و عدد 2و3 جزی از عدد 1 هستند و برای اثبات این گفته مثل شاخه انگور را بیاوریم خوب این دو اصلاً هیچ ربطی به هم ندارند خداوند دارد در این آیات چه از طریق عیسی و از طریق خودش به صراحت و وضوح اعلام می کند که یهوه واحد است یعنی تک است یعنی دارد در رابطه با یک خدا صحبت می کند نه دو خدا و نه خدایی که دارلی چند شخصیت است و در آیه 7 می گوید « وآنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستن در خانه ، و رفتن به راه ، و وقت خوابیدن و بر خواستنت از آنها گفتگو نما » خوب اینجا نیز خداوند چه زیبا بیان می کند که مواظب باشید و دقت فراوان در تعلیم داشته باشید .

این یک توهین نیست بله دعوت به درک حقیقی کلام خداونده

تثلیث دروغی بزرگ، توجه داشته باشید شیطان و معلمین تعلیم دیده و فریب خورده از شیطان از تعالیم راستین كلیسای حقیقی خداوند خشمگین می شوند و این تعالیم را رد می كنند.

حال به عبارت الوهیم می پردازیم عبارت الوهیم یک عبارت عبری است که به معنای خداست اما در خودش یک صف مرکب دارد و در قدیم محققین تثلیثی از این عبارت الوهیم استفاده می کردند تا تثلیث را ثابت و استفاده کنند اما خوشبختانه محققین تثلیث به این نتیجه رسیده اند که این یک اشتباه بود که مفهومی را از این کلمه برداشت می کردند و اون ترکیب یک ترکیب کلامی است وقتی که با ضمیر جمع در مورد اقتدار و سلطنت خدا صحبت می شود صحبت از یک گروه خاص یا یک جمع خاص نیست بلکه آن ضمیرجمع به جهت شاُن و اقتدار خدا بکار می رود و دارد به ضمیر های خاص خدا اشاره می کند، چون او قادر مطلق است.

ما در جوامع خود نیز افراد بزرگ و مهم را با ضمیر جمع خطاب می کنیم و از کلمه شما برای احترام به آنها استفاده می کنیم آیا این دلیل بر چند شخصیت بودن فرد هست یا اون فرد از چند نفر تشکیل شده است؟

ما باید به مفهوم کلام نیز توجه بکنیم و فقط به معنی توجه نداشته باشیم تثلیثی ها میگویند خدا واحد است اما هر بار که اعتراف به ایمان آنها را می بینیم متوجه می شویم که تثلیثی ها به یک خدا که خدای ابدی است ایمان دارند و این خدا دارای سه شخصیت است پدر خداست پسر خداست رو القدس نیز خداست و همه آنها خدا هستند در اینجا سه شخصیت مجزا از هم می بینیم که خدا هستند و این سه شخصیت سه شخص را تشکیل می دهند سه در یک و یک در سه آنها برای اثبات این گفته خود به این صورت بیان می کنند که پطرس ، یعقوب و یوحنا سه شخصیت مجزا هستند اما یک بشریت دارند این دقیقاً همان چیزی است که مثلاً بگویم سه خدا وجود دارد خوب اگر این طرز اثبات مطالب باشد طبق این مثال تمام اقشار یک جامعه که دارند به یک موضوع می پردازند یک هستند مثلاً تمام معلمهای کلاس اول یک شهر یا یک کشور چون دارند یک فرامین را درس می دهند یک نفر هستند و یک ذات دارند ، ما باید واقعاً بزاریم زبان یک معنی بدهد اگر خدا یک است پس خدا یک است اما اگر سه هستش خوب بگیم سه خدا داریم .

چرا ما باید یگانگی یا وحدانیتی را که خدا دارد به اون اشاره می کند را زیر سوال ببریم در کتاب مقدس هزاران هزار بخش مختلف وجود دارد که به وحدانیت خدا اشاره می کند در ایوب ( 13:32 ) لیکن او واحد است و کیست که او را برگرداند و آنچه دل او می خواهد به عمل می آورد . خداوند هرگز عوض نمی شود و هیچ کس نمی تواند او را از آنچه قصد کرده منصرف نماید و او هر چه اراده کند انجام می دهد .

در اشعیا ( 5:45 تا 9 ) من یهوه هستم و دیگری نیست وغیر از من خدایی نی من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرغ آفتاب و از مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست من یهوه هستم و دیگری نیست پدید آورنده ی نور و آفریننده ی ظلمت صانع سلامتی و آفریننده بدی من یهوه صانع همه این چیزها هستم ای آسمانها از بالا ببارانید تا افلاک عدالت را فرو ریزد و زمین بشکافد تا نجات و عدالت نمو کند و آنها را باهم برویاند زیرا که من یهوه این را آفریده ام وای بر کسی که با صانع خود چون سفالی با سفالهای زمین مخامصه نماید آیا کوزه به کوزه گر بگوید چه چیزی ساختی یا مصنوع تو درباره تو بگوید که که او دست ندارد.

همه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ آموزه‌ تثلیث‌ ایمان‌ دارند و عضو اعترافات‌ تثلیثی‌ هستند، هم‌ اكنون‌ علامت‌ وحش‌ را بر پیشانی‌ خود دارند. در عوض‌ كسانی‌ كه‌ به‌ خاطر اعتقادات‌ كتاب‌ مقدسی‌ خویش‌ این‌ اصل‌ جزمی‌ را نمی‌پذیرند، مورد آزار و اذیت‌ قرار خواهند گرفت‌. به‌ یاد داشته‌ باشید همان‌ طوری‌ كه‌ كلیسای‌ كاتولیك‌ با استفاده‌ از این‌ علامت‌ موفق‌ شد در گذشته‌، اولین‌ موج‌ جفا را بر ایمانداران‌ وارد كند، به‌ همین‌ ترتیب‌ در زمان‌ آخر با استفاده‌ از علامت‌ تثلیث‌ قادر خواهد شد ایمانداران‌ را در تنگنا قرار دهد .

در میان‌ مبشران‌ تلویزیونی‌ تثلیثی‌ و گردهمایی‌های‌ كاریزماتیك‌ وجود دارد. با وجود اینكه‌ این‌ افراد می‌كوشند خود را توجیه‌ كنند، خداوند به‌ آنها نشان‌ خواهد داد كه‌ بدكارند (قانون‌ شكن‌ هستند) و آنها را هرگز نشناخته‌ است‌. عمل‌ راستین‌ روح‌ همواره‌ در هماهنگی‌ با آموزه‌ كلام‌ خدا است‌.

در اینجا جا دارد این‌ پرسش‌ها مطرح‌ شوند:
- چرا خدا خود هیچ‌گاه‌ از تثلیث‌ یا وحدت‌ در تثلیث‌ صحبت‌ نكرده‌ است‌؟
- چرا هیچ‌ نبی‌ای‌ از خدای‌ سه‌ گانه‌ صحبت‌ نكرده‌ است‌؟
- چرا هیچ‌ رسولی‌ از وجود سه‌ شخص‌ در الوهیت‌ سخن‌ نگفته‌ است‌؟ چرا استراحت‌ خدای‌ پسر و خدای‌ روح‌ القدس‌ در كتاب‌ مقدس‌ یافت‌ نمی‌شود؟
- چرا در یهودیت‌ و در زمان‌ رسولان‌ هرگز درباره‌ الوهیت‌ بحث‌ و جدل‌ در نگرفته‌ است‌؟
- چرا در زمان‌ رسولان‌ و پس‌ از آنها، كسی‌ به‌ نام‌ پدر و پسر و روح‌ القدس‌ تعمید نگرفته‌ است‌؟

كسی‌ كه‌ به‌ آموزه‌ تثلیث‌ ایمان‌ می‌آورد و تعمید تثلیثی‌ می‌گیرد، علامت‌ وحش‌ را دریافت‌ می‌كند. علامت‌ وحش‌ چیزی‌ جز آموزه‌ تثلیث‌ نیست‌. این‌ آموزه‌ را كلیساهای‌ سنتی‌ پروتستان‌ پذیرفتند و این‌ آموزه‌ای‌ است‌ كه‌ از نكات‌ دیگر مندرج‌ در اعترافات‌ ایمانی‌ بیشتر مورد تأكید قرار خواهد گرفت‌.

ایمانداران‌ كتاب‌ مقدسی‌ نه‌ صلیب‌ را حمل‌ می‌كنند و نه‌ علامت‌ آن‌ را.
ایمان‌ تثلیثی‌ توسط‌ حكومت‌ تحمیل‌ شد. این‌ ایمان‌ به‌ عنوان‌ یك‌ اهرم‌ فشار در جهت‌ آزار یهودیان‌، مسیحیان‌ و مسلمانانی‌ كه‌ باورهای‌ متفاوتی‌ داشتند به‌ كار رفت‌. این‌ وضعیت‌ هزار سال‌ به‌ طول‌ انجامید.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.