احکام ازدواج در فرقه اهل حق

  • 1401/10/17 - 08:44
ازدواج در فرقه اهل حق، برای ادامه نسل، امری واجب است. در احکام این فرقه علاوه بر ازدواج با محارم که در احکام اسلامی نیز ازدواج با آنها ممنوع است، ازداوج با افرادی از خاندانی که فرد به آن سرسپرده است نیز ممنوع می باشد.
اهل حق

.

پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_ تعیین احکام ازدواج، یکی از مسائل مهم و مورد توجه در همه ادیان و مذاهب است. این مساله در فرقه اهل حق نیز مورد بحث و توجه قرار گرفته است. بر اساس دستورات کتاب "خرده سرانجام" از کتب معتبر فرقه اهل حق، بر هر یک از پیروان این فرقه ـ از زن و مرد ـ واجب است که در سن بلوغ ازدواج کند. در نگاه این فرقه هدف از پیوند ازدواج، ادامه‌ی نسل است، نه به خاطر لذت و شهوت رانی؛ زن و مرد باید به همدیگر وفادار باشند و همیشه حق را در نظر داشته باشند و فرزندانی خوب و نیکوکار و صالح تربیت کنند تا برای جامعه مفید باشند و نیز از کارهای ناروا پرهیز کنند.(1)

یکی از موانع ازدواج در فرقه اهل حق، آئین سرسپاری است؛(2) با این بیان که پیروان اهل حق اجازه‌ی ازدواج با دختران و زنان خاندانی که به آن سرسپرده اند را ندارند و باید با زنان و دختران خاندان دیگر ازدواج نمایند.(3)

 پسر و دختری که برای ازدواج با همدیگر پیمان می بندند، باید در یک روز مقرر برای انعقاد پیوند همسری به جم خانه بروند. در جم خانه پس از مراسمی خاص، سید، کلام پیر موسی را در مورد ازدواج برای عروس و داماد می خواند، و تفسیر می کند و آنان را با راه و روش زندگی آشنا کرده و به پاکدامنی و دوستی و الفت با هم توصیه می کند؛ پس از خواندن این ادعیه مراسم هم به اتمام می‌رسد.(4) البته پیروان این فرقه علاوه بر این مراسم آئینی، طبق ضوابط قانونی به دفاتر رسمی ازدواج برای ثبت آن مراجعه می نمایند.  

درباره احکام ازدواج در فرقه اهل حق باید گفت:

1- در نگاه ادیان آسمانی از جمله دین اسلام، ازدواج امر مقدسی است که دارای دو بُعد روحی و جنسی می باشد و توجه کافی به هر دو بُعد در تحکیم این امر، اهمیت به سزایی داشته و نمی توان با نگاه تقدس به آن،  از بعد مادی و جسمی آن چشم پوشی کرد؛ چرا که انسان از غرایز گوناگون ترکیب یافته که هر یک از آن غرایز باید به طور طبیعی و صحیح اشباع شوند و به نیاز خود برسند، قطعاً، عدم توجّه به نیاز های فطری غرایز، موجب نارسایی یا طغیان و ناگواری های روانی و انحراف از جادۀ مستقیم است و یکی از نیرومند ترین غرایز، غریزه جنسی است که باید شایسته و صحیح اشباع گردد. ازدواج، یگانه طریق سالم برای اشباع و جواب دادن به غریزه جنسی است که هیچ چیزی جایگزین آن نخواهد شد؛ که این فایده اگر چه از ابعاد مادی و جسمانی بوده ولی فوائد و ثمرات سودمند معنوی برای انسان به دنبال دارد.

2 – منع ازدواج با خاندانی که فرد به آن سرسپرده شده از بدعت های آشکار در دین است و اهل حق که خود را تابع شریعت محمدی می دانند(5) باید در احکام، تابع دستورات اسلام باشند. این در حالی است که اصل سرسپاری و ممنوعیت ازدواج با خاندانی که فرد، سرسپرده آن است هیچ سنخیتی با احکام و شریعت اسلامی ندارد.

پی نوشت:

(1). اهل حق، صفی زاده، صدیق، حروفیه، ص33

(2). سرسپردن، شرط ورود به آئین اهل حق است و سرسپاری یعنی فرد باید با یکی از خاندان های فرقه اهل حق بیعت نماید که این مراسم، در مکان مذهبی اهل حق یعنی جمخانه، به وسیله پیر و دلیل یکی از این خاندان ها انجام می شود.

(3). سرسپردگان، خواجه الدین،سید محمدعلی، خورشید، ص60

(4). اهل حق، ص34

(5). برهان الحق، الهی، نورعلی، جیحون، ص10

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.