احکام

اهل حق
12/18/1401 - 17:04

فرقه اهل حق برای پایه گذاری اعتقادات و آموزه های خود از روش جایگزین سازی بهره جسته است. جایگزین سازی را می‌توان در مبانی اعتقادی، احکام و دستورات عملی و شخصیت های مذهبی این فرقه مشاهده نمود.

اهل حق
10/17/1401 - 08:44

ازدواج در فرقه اهل حق، برای ادامه نسل، امری واجب است. در احکام این فرقه علاوه بر ازدواج با محارم که در احکام اسلامی نیز ازدواج با آنها ممنوع است، ازداوج با افرادی از خاندانی که فرد به آن سرسپرده است نیز ممنوع می باشد.

08/03/1401 - 17:05

بزرگان فرقه اهل حق که خود را تابع شریعت محمدی می دانند بر خلاف رویکرد تبیینی دین اسلام در پنهان داشتن حقیقت و مراسم و مناسک آیین خود نهایت سعی و مراقبت را داشته اند که کسی از راز آن ها مطلع نشود و افراد بیرون از این آیین نباید از آن اطلاع یابند که در اصطلاح آن را«سرّ مگو» می گویند.

فتنه احمدالحسن
05/06/1401 - 11:53

احمد اسماعیل بصری بدعت های زیادی به دین آورده است، حال با توجه به سفارشات معصومین (ع) بر عدم تغییر احکام چگونه می توان پذیرفت که احکام الهی این چنین تغییر کنند؟ آیا احمد اسماعیل بصری به سخنان رسول خدا(ص) و اهلبیت (علیهم‌السلام) مبنی بر عدم تغییر احکام کافر شده است؟

احکام سنت های مختلف عزاداری در تشیع
07/24/1400 - 11:02

قمه‌زنی علاوه بر این‌که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی‌شود و سابقه‌ای در عصر ائمه (علیهم‌السلام) و زمان‌های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم (علیهم‌السلام)، در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می‌شود.

04/30/1397 - 13:37

شوقی افندی، کتمان عقیده را حرام دانسته و حتی در جایی که ابراز عقیده منجر به تلف جان شخص محترمی شود، باز هم ابراز عقیده را بر نجات جان آدمی مقدم دانسته است. اما شوقی افندی در حکمی متناقض، کتمان عقیده در خصوص نوع دفن اموات بهائی (به سمت قبله‌ی مسلمانان) را تا قبل از علنی شدن مسلک بهائیت، جایز برشمرده است!

01/28/1397 - 09:42

تنازع میان فرهنگ اسلامی و دیگر فرهنگ‌ها، دو جریان معتزله و نومعتزله را سر و سامان داد. ایشان با استفاده از عقل غیر مبتنی بر نقل، به رویارویی در مقابل هجمه‌های دیگر فرهنگ‌ها رفته، که سیلی از اعتراضات را در مقابل خود یافتند.

01/17/1397 - 15:11

خمس از جمله مسائلی است که امری مشترک در میان مسلمانان به حساب می‌آید. این مقوله در ارباح مکاسب (سود حاصل از شغل) مورد اختلاف است. وهابیت معتقد است که اهل‌بیت خمس در سود را بخشیده و شیعه معتقد است که این خمس، ثابت است و برای تایید این مطلب به روایات متمسک می‌شود.

03/25/1396 - 22:39

یکی از آموزه‌های کتاب مقدس، روزه گرفتن است. کمیت و کیفیت روزه‌ی مسیحیان در کلیساهای مختلف، کمی با هم متفاوت است. روزه داری مسیحیان از گذشته تا حال نیز دچار تغییراتی شده است.