فعالیت اجتماعی مورد علاقه بهائیت برای زن

  • 1401/08/01 - 15:30
هرچند حقوق اجتماعی و مدنی زن بر خلاف شعارهای رنگی در بهائیت پایمال شده، اما به نام آزادی و با شعار برابری، از شعار زن و زنان، بهره وری تبلیغی می شود!
تساوی حقوق زن و مرد, تساوی زن و مرد, تعالیم بدیع بهائیت

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هر چند حقوق اجتماعی و مدنی زن بر خلاف شعارهای رنگی در بهائیت پایمال شده، اما به نام آزادی و با شعار برابری، بهره وری از زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و در راستای مقاصد و منافع بهائیت استقبال شده است. در این راستا فرقه بهائیت با فریب زنان و داعیه داری حقوق زن، از این قشر در تبلیغ مسلک خود، بهره وافری می برد.

پیشوای بهائیت عبدالبهاء استفاده از جذابیت زنان در تبلیغ بهائیت را لازم و آن را موجب انتشار عجیب بهائیت دانسته است: «اگر اماءالرحمن اتحاد و یگانگی حاصل نمایند و به محبت آمیزش سن کنند و از یکدیگر ستایش نمایند و به خدمت پردازند و تبلیغ نمایند، در اندک زمانی انتشار عجیبی حاصل گردد.»(1)

استفاده از صدای زنان برای رونق بخشیدن ضیافت ها و مجالس ماهیانه بهائیت، کمترین استفاده از جنس زن در تبلیغ این فرقه می شود: «ای امة(کنیز) الله تا توانی در ستایش و نیایش حضرت مقصود، قصائد محامد و نعوت انشاء نما، تا با آهنگ بدیع در محافل عظیم ترتیل گردد».(2)

برای رهبران بهائی، بهره وری تبلیغی از زن به قدری اهمیت داشت که می خواستند تمام وقت خود را صرف تبلیغ کند: «ای امة(کنیز) الله جمیع اوقات را صرف تبلیغ کن.»(3)

پی‌نوشت:
(1). عباس افندی، مکاتیب، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 133 بدیع، ج 6، ص 69.
(2). همان.
(3). همان، ص 104.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.