عمامه [دستار] در سنت ایرانی

  • 1401/02/15 - 08:44
عمامه (دستار) یکی از سنت‌های ایرانی است که در طول هزاران سال همواره جزوی از پوشش مردان ایرانی بود. در سنت ایرانی، همچون سنت عربی، پوشاندن سر برای مردان یک هنجار شمرده شده؛ برهنه بودن سر، قبیح شمرده می‌شد.
عمامه در سنت ایرانی, دستار در سنت ایرانی

در سنت ایرانی، همچون سنت عربی، پوشاندن سر برای مردان یک هنجار شمرده شده؛ برهنه بودن سر، قبیح شمرده می‌شد. چنان که در لباس سنتی همه‌ی اقوام ایرانی کلاه و دستار (عمامه) وجود دارد. اما تهاجم فرهنگی غرب و خدمت پهلوی (پهلویِ اول) به استعمار و اجباری کردن کلاه فرانسوی (شاپو) در ایران سبب شد که استفاده از پوشش سنتی باستانیِ اصیل در برخی نقاط منسوخ شود.

دستار عمامه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانیدستار عملمه سنت ایرانی

تولیدی

دیدگاه‌ها

کلاهی که برای لرها گذاشتید، به قبل از ورود هندوتباران به ایران مربوط می شود در تصاویر هومبان هلتش سوم و آنوبانی‌نی لولوبی به وضوح استفاده از این کلاه مشخص است

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.