لحظاتی با شهدای افغان دفاع مقدس

  • 1396/06/23 - 11:30
تعداد جوانان افغان که در 8 سال دفاع مقدس، در دفاع از کیان ایران‌زمین به شهادت رسیدند: 2000 الی 3000 نفر (آمارها متفاوت) و تعداد موبدان زرتشتیِ مدعی وطن‌پرستی که در 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند... (صِفر نفر!) و تعداد زرتشتیان عزیزی که در آن دوران به شهادت رسیدند: 9 نفر!

هنگامی که ارتش بعث عراق با حمایت امریکا، شوروی، انگلیس، اسرائیل و بسیاری از دولت‌های عربی در سال 1359 خورشیدی به ایران حمله کرد، بسیاری از مستضعفین و آزادی‌خواهانِ جهان، به حمایت از ایران پرداختند. از آن جمله جوانانی از افغانستان بودند و در این میان نکته‌ای جلب توجه می‌کند...
تعداد جوانان افغان که در 8 سال دفاع مقدس، در دفاع از کیان ایران‌زمین به شهادت رسیدند: 2 تا 3 هزار نفر (آمارها متفاوت... بنگرید به خبرگزاری فارس، 8/7/1393 و نیز: خبرگزاری ایرنا، 8/2/1394 و همچنین خبرگزاری تسنیم، 1/7/1395)
حال مقایسه کنیم با تعداد موبدان زرتشتیِ مدعی وطن‌پرستی که در 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند... (صِفر نفر!) و تعداد زرتشتیان عزیزی که در آن دوران به شهادت رسیدند: 9 نفر! (سند رسمی: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، عنوان نوشتار: دفاع مقدس در آينه آمار، 27/6/1390)

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.