نژادپرستی

نژادپرستی و دیدگاه اسلام در مورد آن
08/11/1401 - 15:08

تبعیض نژادی و یا برتربینی خود نسبت به دیگران، یکی از فاسدترین اعتقاداتی است که در میان اکثر جوامع بشری وجود دارد. در عصر کنونی نیز با وجود تکنولوژی ها و سطح بالای علمی در جوامع بشری، بیشتر مردم دنیا درگیر جریان تبعیض نژادی هستند؛ در حالی که قرآن کریم در آیات خود به فساد این اعتقاد اشاره کرده است و رانده شدن شیطان، ریشه در تکبر و برتربینی او داشته است.

سرچشمه سخت گیری یهودیان حریدی در پوشش
05/30/1401 - 15:24

حريدي ها از جمله گروه های ارتودوکس در يهوديت هستند که به احکام و شریعت تورات پایبند هستند. سخت گیری آنها در پوشش در نشان دادن تمایز نژاد خودشان از غیر یهودیان ریشه دارد. تا آنجا که حتی در زمان شنا هم نباید لباس از تن خارج کنند؛ زیرا در این صورت از نظر ظاهری شبیه غیر یهودیان می شوند.

08/20/1397 - 14:52

امام سجاد (علیه السلام): خداوند بهشت را براى کسى آفریده که اطاعتش کند و کار نیک انجام دهد، هر چند غلامى حبشى باشد و جهنم را براى کسى خلق کرده که او را نافرمانى کند، هر چند آقازاده‌اى عربی باشد...

09/08/1396 - 18:16

در عصر حکومت خسرو پرویز، ارتش ساسانی علیه او قیام کردند، پس مجبور به فرار شد. خسرو پرویز از گرسنگی و تشنگی و خستگی، به ستوه آمده بود تا اینکه به یک عرب رسید، پس از آن عرب آب و غذا خواست، و مرد صحرانشین هم او را از گرسنگی و تشنگی نجات داد.

06/23/1396 - 11:30

تعداد جوانان افغان که در 8 سال دفاع مقدس، در دفاع از کیان ایران‌زمین به شهادت رسیدند: 2000 الی 3000 نفر (آمارها متفاوت) و تعداد موبدان زرتشتیِ مدعی وطن‌پرستی که در 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند... (صِفر نفر!) و تعداد زرتشتیان عزیزی که در آن دوران به شهادت رسیدند: 9 نفر!

03/26/1396 - 11:57

در جامعه بشری به ویژه در ایرانِ امروز، دو رویکرد در مطالعه تاریخ وجود دارد. یک رویکرد غیر انسانی و دیگری رویکردی انسانی! رویکرد نخست، از سوی کسانی است که تاریخ می‌خوانند برای خودنمایی، برای اینکه در دنیا امروز، «خود» را نشان دهند. اما در رویکرد دوم، تاریخ به مثابه یک مدرسه انسان‌ساز است. در این مدرسه، انسان از مطالعه و تبیین بدی‌های خود و نیاکانش شرم نمی‌کند. چون هدف، عبرت‌آموزی است. مقصود، درس گرفتن از تاریخ است.

02/09/1395 - 10:33

چرا اين باستانگرايان (با آن رگ‌های برافروخته) هيچگاه از بی‌غيرتی شاهان هخامنشی و ساسانی ابراز بيزاری نكردند؟ چه اينكه امروزه بر پژوهشگران و تاريخ‌دانان خردمند جهان روشن است كه شاهان هخامنشی و ساسانی و... با خواهر و مادر و دختر (محارم) خود همبستر می‌شدند. به هر روی، بی غیرتی آن است که افراد را با توهین اجبار به انتشار مطلبی کنند؛ آنهم مطلبی سراسر اشکال و دروغ!

08/09/1394 - 08:38

چند مدتی است كه پاره شعری در شبكه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد و از قضاء به حكيم ابوالقاسم فردوسی نسبت داده می‌شود و فحوایآن چنين است: «عرب هر چه باشد به من دشمن است، بد انديش و كژ خوی و اهريمن است». در اين باره بيان چند نكته لازم می‌نمايد. چنين سخن زشت و مبتذلی از حكيم فردوسی كه به گواه عالم و آدم، مسلمانی شيعه بود، جداً بعيد است. گذشته از اينكه چنين كلامی در...