سنت صحابه هم ردیف سنت نبوی!!!

  • 1397/04/05 - 15:40
سلف‌گراها برای سنت صحابه، حجیت موضوعی قائل شده و در صدد هم‌ردیف قرار دادن سنت صحابه با سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. ایشان به این مقدار اکتفا نکرده و یکی از ملاک‌های بدعت را نیز عدم پیروی از سنت صحابه قرار داده‌اند.

خلاصه مقاله
سلفی‌ها مدعی هستند که آن‌چه از صحابه برای ما نقل شده، دارای حجیت موضوعی است. یعنی حجیت بر دو قسم است، گاهی حجیت موضوعی و گاهی نیز طریقی است. حجیت موضوعی یعنی چیزی ذاتا حجت بوده و خود آن برای ما نیاز است. به عنوان مثال حجیت کتاب خدا و رسول او طبق نص آیات قرآن موضوعی است. اما اعتبار حجیت طریقی، تنها در طریق قرار گرفتن چیزی به حجت واقعی و موضوعی است؛ مثل روایتی که به صورت واحد نقل شده و طریق به سوی سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.
ابن قیم می‌نویسد: «اگر کسی از اقوال صحابه بدون آن‌که از صحت آن تحقیق کند پیروی کند، مانند آن است که از سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیروی کرده است.»؛ سؤال این است که چگونه و با چه مجوزی کلام صحابه هم‌سنگ و هم‌تراز بیانات خود حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار گرفته است؟

متن مقاله
سلفی‌ها مدعی هستند که آن‌چه از صحابه برای ما نقل شده، دارای حجیت موضوعی است. شاطبی در این باره می‌نویسد: «از روایات استفاده می‌شود که کسی‌که از سنت صحابه پیروی کند، مانند آن است که از سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیروی کرده است.»[1]
در توضیح باید گفت که حجیت بر دو قسم است: گاهی حجیت موضوعی و گاهی نیز طریقی است؛ حجیت موضوعی به این معناست که چیزی ذاتاً حجت بوده و خود آن برای ما نیاز است، به عنوان مثال حجیت کتاب خدا و رسول او طبق نص آیات قرآن موضوعی است. خداوند در این باره می‌فرماید: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.[آل عمران/33]از خداوند و رسولش تبعیت کنید.» اما اعتبار حجیت طریقی، تنها در طریق قرار گرفتن چیزی به حجت واقعی و موضوعی است؛ مثل روایتی که به صورت واحد نقل شده و طریق به سوی سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.
جالب توجه است که چگونه و با چه مجوزی کلام صحابه و پیروان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم‌سنگ و هم‌تراز بیانات خود حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار گرفته است؟ به گونه‌ای که ابن قیم در این‌باره می‌نویسد: «اگر کسی از اقوال صحابه بدون آن‌که از صحت آن تحقیق کند، پیروی کند، مانند آن است که از سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیروی کرده است.»[2] آن‌چه بیشتر موجبات تعجب و تأسف را فراهم می‌کند، ملاک قرار گرفتن اثر صحابه، به عنوان ملاک سنت و بدعت است. ابن‌قیم در این باره نقل می‌کند: «شافعی در روایتی از ربیع نقل کرده است: بدعت، مخالفت با کتاب، سنت و یا اثر برخی از اصحاب است.»[3]

پی‌نوشت:

[1]. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، تعلیق: ابوعبیده مشهور بن حسن، عربستان، دار ابن‌عفان، چاپ اول، 1417 ه، ج 4، ص 290. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[2]. ابن قیم، محمد بن ابی بکر، اعلام الموقعین عن رب العالمین، بیروت، دارالجلیل، 1973 م، ج 4، ص 76.
[3]. همان، ج 1، ص 80.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.