ماجرای شاهد، تسلیم و ناظر بودن در عرفان حلقه

  • 1397/03/28 - 11:24
اصطلاحات رایج در عرفان حلقه همانند: شاهد، تسلیم و ناظر بودن در واقع مسلط کردن اجنه و شیاطین در وجود فرد است. این همان تلقین و پذیرفتن قدرت اَجنه و شیاطین در ایجاد مشکلات جدی در روح و روان افراد است که نوعی ایجاد ترس دائمی از این موجودات را نیز به دنبال دارد.

مطلب اجمالی_ هنگامی که از لیدرهای عرفان حلقه در خصوص ادعاهای مطرح شده در فرقه حلقه، منطق و سند مطالبه می‌شود در پاسخ می‌گویند: کسی که بخواهد به شناخت و فهم این عرفان پی‌ببرد، اول باید شاهد و تسلیم باشد تا به درک واقعی در خصوص این عرفان برسد.

از مهم‌ترین دلایل تاکید عرفان حلقه بر شاهد و تسلیم بودن افراد، به خاطر پذیرفتن قدرت اجنه و شیاطین توسط افراد و همچنین باز گذاشتن روزنه نفوذ آن‌ها در زندگی است. درعرفان حلقه با بزرگ نمایی قدرت اجنه و شیاطین در ایجاد مشکلات روحی و روانی؛ و همچنین استفاده لیدرها از قدرت اجنه در جهت بهبود ظاهری بیماری، به دنبال تبلیغ و ترویج فرادرمانی و از طرفی تصویر آن به عنوان تنها راه نجات از بیماری؛ از جمله شگردهای عرفان حلقه می‌باشد. غافل از این‌که چون این نوع درمان اصالت نداشته و از راه غیر مشروع حاصل شده؛ بیماری فرد بعد از مدت کوتاهی بازگشت کرده و شدیدتر از قبل می‌شود. این نوع برگشت بیماری در حالات بسیاری از مستبصرین عرفان حلقه و همچنین درمان شدگانِ توسط این فرقه دیده می‌شود.
بنابراین  حقیقت استفاده از واژه‌های تسلیم و شاهد که از شروط فرادرمانیِ و مقدمه ورود به این فرقه به شمار می‌رود، همان مسلط کردن اجنه و شیاطین از طریق تسلیم کردن افراد در مقابل قدرت ظاهری و فریبکارانه آن‌هاست.

مطلب تفصیلی_ هنگامی که از مدعیان عرفان حلقه برای کارهای مورد ادعایشان منطق و سند مطالبه می‌شود در جواب می‌گویند: شما اول باید شاهد و تسلیم باشی تا به این درک برسی که عرفان حلقه چه می‌گوید.
البته مخفی نماند که این نوع استدلال در عرفان حلقه، نوعی تکرار حرف مسیحیت است. چون در مسیحیت هنگام سوال از چرایی دین، بلافاصله سخن از ایمان به میان آمده و شناخت را به مراحل بعدی واگذار می‌کنند. یعنی شما باید قبل از شناخت دین، ابتدا باید به خود دین ایمان بیاوری تا شناخت حاصل شده و بعداً به جواب سوال خود برسی. درفرقه حلقه نیز دقیقآ اصطلاحات (شاهد و تسلیم بودن) که از اصول مهم و زیر بنایی این عرفان به شمار می‌رود، به دنبال تعطیلی قوه‌ی عاقله‌ی افراد در انتخاب مسیر سعادت و شقاوت است.
بنابرآن‌چه گفته شد درفرقه حلقه شاهد و تسلیم بودن از مهم‌ترین اصول محسوب می‌شود. محمد علی طاهری در این‌باره می‌گوید: «تسلیمِ در حلقه، تنها شرط تحقق موضوعِ حلقه‌ی مورد نظر است؛ در غیر این‌ صورت، باید از توان‌های فردی استفاده شود که آن نیز محدودیت خواهد داشت.»[1]

حال سوال این است، چرا عرفان کیهانی برای درمان افراد، بر روی واژه‌های شاهد و تسلیم بودن این همه تاکید می‌شود؟
در جواب باید گفت: از مهم‌ترین دلایل تاکید عرفان حلقه بر شاهد و تسلیم بودن، به خاطر پذیرفتن قدرت اجنه و شیاطین توسط افراد و همچنین باز گذاشتن روزنه نفوذ این موجودات در زندگی است. درعرفان حلقه با بزرگ نمایی قدرت اجنه و شیاطین در ایجاد مشکلات روحی و روانی؛ و همچنین استفاده لیدرهای این فرقه از قدرت این موجودات در جهت بهبود ظاهری بیماری، به دنبال تبلیغ و ترویج فرادرمانی و از طرفی تصویر آن به عنوان تنها راه نجات از بیماری؛ از جمله شگردهای عرفان حلقه می‌باشد. غافل از این‌که چون این نوع درمان اصالت نداشته و از راه غیر مشروع حاصل شده؛ بیماری فرد بعد از مدت کوتاهی بازگشت کرده و شدیدتر از قبل بروز می‌کند. این نوع برگشت بیماری در حالات بسیاری از مستبصرین عرفان حلقه و همچنین درمان شدگانِ توسط این فرقه به کرات دیده می‌شود.

پس شاهد و تسلیم بودن در عرفان حلقه یعنی پذیرفتن قدرت و نفوذ اجنه در زندگی و دخل و تصرف آن‌ها در روح و روان افراد. به عبارتی شاهد و تسلیم بودن یعنی دست بسته بودن در برابر اجنه و شیاطین و همچنین بازکردن راه نفوذ آن‌ها در زندگی و به دنبال آن تسلط در روح و روان فرد.

در نتیجه باید گفت: اصطلاحات رایج در عرفان حلقه همانند: شاهد، تسلیم و ناظر بودن یعنی مسلط کردن اجنه و شیاطین در وجود افرد؛ و همچنین تلقین و پذیرفتن قدرت نفوذ اَجنه در ایجاد مشکلات جدی در روح و روان افراد است که نوعی ترس دائمی از این موجودات را به دنبال دارد. در حالی که اجنه و شیاطین بدون این‌که افراد در ورود و نفوذ آن‌ها دخیل بوده و یا دعوتی از ناحیه کسی صورت نگیرد هرگز نمی‌توانند در وجود افراد رخنه بکنند.

پی‌نوشت

[1]. عرفان کیهانی(حلقه)، محمد علی طاهری، انتشارات اندیشه ماندگار، قم، ص 100.

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.