افزودن نظر جدید

اگه در مورد مطلب مشکوکی اتهامی به این فرقه وارده ، اون مطلب رو بیان و ونقد کنید ولی مرحله ابدایی تسلیم و شاهد در هر عرفانی لازمه حتی دین اسلام و بارها در آیات مختلف قرآن اشاره به تسلیم شدن و سپردن و اطمینان از سپردن شده . این دو مقوله لازمه تجسس عرفان برای عرفا و روحانیون محقق بوده . تحقیق بیشتر تحقیق بیشتر لطفا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.