افزودن نظر جدید

اوج عرفان محمدعلی طاهری دروغگو را از آسیب دیدگان جریان حلقه بپرسید. در عرفان‌نمای حلقه، انسانها تسلیم شیطان م.یشن و با جنیان مربتط میشن به همین خاطر، آمار جنون و آسیبهای جسمی و روحی در مکتب فکری طاهری فراوون هست. به سایت انجمن نجات از حلقه مراجعه کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.