نقش بهائیت در پیدایش و استمرار رژیم پهلوی

  • 1391/11/11 - 23:40
در اين مطلب نقش برخي از افراد بهائي را در دستگاه پهلوي (مانند سازمان ساواك - عرصه فرهنگ - مدارس و دانشگاهها) مطالعه ميكنيد.
بهائيت

بهائیان ؛ شکنجه گران اصلی ساواک:
یکی دیگر از معروف ترین شکنجه گران بهائی ساواک، فریدون توانگری معروف به آرش بود. وی در سال ۱۳۲۹ش، در تهران به دنیا آمد و سند ازدواج او به تاریخ ۱۴/۵ سنه ۲۵۳۷(۱۳۵۷)در دفتر لجنه بهائیان تهران ثبت گردیده است.
آرش در سال ۱۳۵۱ش، با مدرک دیپلم به استخدام ساواک درآمد و به عنوان یک نیروی عادی مشغول خدمت گردید. در اوایل سال ۱۳۵۲ش، با ارتقاء مسئول اقدام دایره عملیات شد و به شکنجه مردان و زنان مبارز پرداخت. به طوری که در سال ۱۳۵۴ش، رهبر عملیات گردید. همزمان با رهبری دایره عملیات، همچنان در امر بازجویی و شکنجه دخالت داشته و رفتاری در حداعلای قساوت با زندانیان داشت تا آن جا که در کمیته مشترک از او به عنوان خشن ترین بازجو یاد شد. وی به خاطر جدیت در سر سپردگی، مدال های متعددی از مقامات ما فوق خود دریافت نمود و تا واپسین روزهای حکومت طاغوت مجدانه در کمیته مشترک مشغول خدمت به اربابان خود بود.۵۵۷
احمد اللهیاری (عضو سابق کانون نویسندگان )، به غیر از ثابتی به معرفی چندتن دیگر از بهائیانی که از شکنجه گران ساواک بودند می پردازد: «یکی دیگر از شکنجه گران بهائی ساواک سرهنگ زیبایی نام داشت و شایع بود که چند نفر را زیر ضربات مشت و لگد خود کشته است. مردم به قدری از سرهنگ زیبایی نفرت داشتند که در آستانه پیروزی انقلاب و در اواسط سال ۱۳۵۷ به خانه وی حمله بردند و محل سکونت او را به آتش کشیدند.
از دیگر مدیران ارشد بهائی ساواک، سرهنگ شیروانلو بود. او از زمان فرمانداری نظامی، فعّالیت های جاسوسی و مبارزه با مردم را دنبال کرد و با اینکه بازنشسته شده بود، همچنان در ساواک به کار اشتغال داشت. سرهنگ شیروانلو آن قدر مورد توجه بود که هر لحظه به شاه دسترسی داشت و برهمین اساس توانست پسرش فیروز شیروانلو را در ساواک استخدام کند و وی را به قائم مقامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و به ریاست واحد هنری دفتر فرح پهلوی برساند.
از دیگر افسران ساواک که به بهائی بودن شهرت داشت باید از احسنی نام بود. او تا سال ۱۳۵۷ مأمور رابط ساواک با وزارت اطلاعات [و جهانگردی ] و مسئول کنترل و سانسور مطبوعات بود.»۵۵۸
 فعالیت بهائیان در عرصه فرهنگ:
بعد از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و دست یافتن قدرت دیکتاتوری، پس از کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، سیاست دین زدایی و مخالفت با اسلام را در پیش گرفت اما شیوه ی وی برخلاف رضا شاه به روش ارعاب و تهدید و استفاده از قوای نظامی نبود بلکه در این زمان روش کار ایادی رژیم را طریق مخالفت های فرهنگی نظیر، تبلیغات، تلویزیون، رونامه ها و مجلات و … بود به طوری که افزایش مراکز فحشا و فساد و تولید فیلم های ضد اخلاقی و دینی و برگزاری جشن های ضد دینی و … بیانگر این مطلب می باشد.
در این میان بهائیان این مطلب را به خوبی درک کرده و مناصب و مقامات فرهنگی را مورد آماج حمله خود قرار دادند که در رأس این افراد می توان از فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش و دکتر منوچهر شاهقلی وزیر علوم در کابینه هویدا نام برد.
ایجاد اولین فرستنده ی تلویزیونی توسط حبیب ثابت پاسال و تولید و ساخت فیلم هایی که در اشاعه بی بندوباری در جامعه نقش به سزایی داشتند، سعی براز بین بردن علقه های دینی در بین مردم داشتند. در ادامه به بررسی گوشه ای از فعالیت بهائیان در عرصه ی فرهنگ می پردازیم.
مدارس و دانشگاه ها:
تاریخ ثابت کرده است نهاد آموزش و پرورش در شکل گیری یک جامعه نقش مهمی دارد و این امر بر بهائیان پوشیده نیست. لذا از نظر آنها نظام آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. البته برنامه ریزی آموزشی باید به گونه ای باشد که به ضرر بهائیان و فراماسونرها و به طور کلی غرب تمام نشود و به عبارت دیگر برای ایران، استقلال و خودکفایی به وجود نیاورد. با روی کار آمدن دولت هویدا و گسترش نفوذ بهائیان در کشور عرصه برای فعالیت های فرهنگی بازتر شد به طوری که هویدا، وزارت آموزش و پرورش را به دست یک زن بهائی به نام فرخ رو پارسا سپرد.
فرخ روپارسا، دختر فرخ الدین پارسا و فخر آفاق می باشد.۵۵۹
فرخ روپارسا پس از اخذ لیسانس در رشته علوم طبیعی، خدمت دبیری در دبیرستان رضاشاه درآمد و در سال ۱۳۳۲ش، وارد دانشکده پزشکی شد. در همان سال با احمد شیرین سخن۵۶۰ ازدواج نمود.۵۶۱
در ۱۸ تیر ۱۳۳۶ش، به ریاست دبیرستان دکتر ولی الله نصر و دبیرستان نوربخش دختران رسید و در آذر ۱۳۳۷ش، ریاست دبیرستان رضاشاه را برعهده گرفت . وی در آغاز دهه ۱۳۴۰ش، در کنار کار تدریس در دبیرستان دخترانه تهران و در ادامه راه روزنامه نگاری پدر و مادر خود، به راه و روش آنان روی آورد و سلسله مقالاتی در پیرامون ضرورت برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در روزنامه های مختلف تهران می نوشت. او همزمان با فعالیت های مطبوعاتی در سال ۱۳۴۱ش، به همکاری با رادیو نیز می پرداخت و تهیه یک برنامه میزگرد رادیویی را برعهده گرفته بود و در همان دوران فرخ رو پارسای همراه با تهیه برنامه های رادیویی، سازمان زنان کارگر را نیز سازماندهی کرده و به وجود آورد.۵۶۲ وی در سال ۱۳۴۲ش، به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و به عضویت هیات رئیسه ی دوره ۲۱ مجلس درآمد.۵۶۳
پی نوشتها :
۵۵۷ – قاسم حسن پور، شکنجه گران می گویند، ص۱۳٫
۵۵۸ – احمد اللهیاری، بهائیان در عصر پهلوی، نیمه پنهان، ج ۳۱، صص۱۳۸-۱۳۹٫
۵۵۹ – شرح حال فرخ الدین پارسا و همسرش را در بخش دوران سلطنت رضاشاه بیان کردیم.
۵۶۰ – احمد شیرین سخن، در اسناد ساواک به عنوان یک تیمسار بهائی یاده می شود که همکار سپهبد اسدالله صنیعی بهائی در تدارکات ارتش و شریک اختلاس های گسترده ی وی در آنجا بود. ابراهیم ذوالفقاری، اولین زن کابینه، فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر، سال چهارم، ش۱۷، ص ۲۵۴٫
۵۶۱ – مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فرخ روپارسا به روایت اسناد ساواک، ص ۹٫
۵۶۲ – منصوره پیرنیا، خانم وزیر خاطرات دست نوشته ها، ص۷۶٫
۵۶۳ – محمدحسن طباطبایی، نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران، ص ۱۸۵٫

منبع: روزنامه کیهان

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.