حمايت سفير روس از بهاء الله

  • 1391/11/11 - 16:58
با تلاشهاي جدي سفير روسيه در تهران پس از چهار ماه ميرزا حسينعلي ازحبس سياه چال طهران رهائي يافت امّابه دستور حکومت ايران ، ديگر حق اقامت در ايران را نداشت
حمایت سفیر روس از بهاء الله

وقتي مأموران حکومتي براي جلب وبازداشت او آمدند وي به سفارت روسيه ميرزا مجيد آهي شوهر خواهرش که منشي آن سفارت روسيه بود در مقر تابستاني سفارت روس در زرگنده شميران پناهنده شد سفير روس بر ادامه‌ اقامت وي در آنجا تأکيد  و از تسليم او به نمايندگان شاه امتناع کرد، گرچه بعلت سماجت مأموران  سرانجام سفيرتسليم شد امّا او را به عنوان امانت دولت روس تحويل داد و  از صدراعظم(ميرزا آقاخان نوري) رسماً خواستار گرديد امانتي را که دولت روس به وي مي سپارد در حفظ وحراست او بکوشد» (1 )،حتي صدر اعظم را از موضع قدرت مورد تهديد قرار دا د که صدمه نبايد به بهاءالله وارد آيد ( 2)با تلاشهاي جدي سفير روسيه در تهران پس از چهار ماه ميرزا حسينعلي ازحبس سياه چال طهران رهائي يافت امّابه دستور حکومت ايران ، ديگر حق اقامت در ايران را نداشت . سفير روس از وي خواست «که به روسيه برود و دولت روس از او پذيرايي خواهد نمود»، اما او نپذيرفت (3)؛ هنگام سفر تبعيد نيز علاوه بر نمايندگان دولت ايران نماينده اي از سوي سفارت روس همراه بهاءالله بود ( 4).بابيان ديگري هم که تاکنون تهران و شهرهاي ديگر را ترک نکرده بودند مجبور به ترک موطن وسفر بسوي عراق شدند  .
بهاءالله  پس از رسيدن به بغداد نامه اي به سفير روس نگاشت و مراتب قدرداني خود را از وي و دولت روس اعلام  کرد. همچنين در لوحي خطاب نيکلاويچ الکساندر دوم به اين کمک سفير روس اشاره و از وي تشکر کرده است( 5) .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

1.شوقي افندي، قرن بديع، ج 1، ص 318
2.نبيل زرندي، ص 593
3.علت امتناع بهاءالله از سفر به روسيه اين بود که بابيان در صورت اقامت وي در روسيه هرگز به او نمي پيوستند چرا که وي براساس شواهد معتبر بابي و بهايي در آن زمان شخصيت ويژه اي نداشت  .
4.همان، ص 611-612، 617-618
5.آثار قلم اعلي، ج 1، ص 76؛ شوقي افندي، قرن بديع، ج 2، ص 49

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.