قوشچی اوغلی در باور اهل حق

  • 1396/08/05 - 12:09
قوشچی اوغلی یکی از شخصیت های مهم و افسانه ای در فرقه اهل حق در قرن های نهم ودهم هجری قمری است. بنابر باور اهل حق، قوشچی اوغلی مظهر و دَون "پیربنیامین" یکی از هفتن است که بعد از سلطان اسحاق و در زمان شاه ابراهیم به صورت کر ولال به دنیا آمد وبه دست او شفا گرفت.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب – یکی از شخصیت‌های ترک‌زبان و مهم اهل حق در قرن های نهم ودهم هجری قمری" بایرَک " فرزند "یعقوب" ملقب به "قوشچی اوغلی" است. بنابرافسانه سازی و باور اهل حق سلطان اسحاق به‌پیر بنیامین وعده می‌دهد که در زمان دیگر و به اسم دیگر ظهور خواهی کرد و اهل حق "قوشچی اوغلی" را مظهر" پیر بنیامین" می‌دانند. [اهل حق پیران و مشاهیر، 523؛ تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 227] منابع اهل حق "قوشچی اوغلی" را یکی از هفت یار "قولتاس" می‌دانند که در زمان "شاه ابراهیم ایوت" به‌صورت کر و لال به دنیا آمد وبنابر داستان مفصلی که درباره او می‌آورند، او به دست شاه ابراهیم زبان به کلام کُردی باز می‌کند. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 227] در منابع اهل حق دیوانی به زبان ترکی حاوی قصاید وغزلیات که مشتمل بر عقاید و آداب‌و رسوم اهل حق است از قوشچی اوغلی به‌جای مانده است. [اهل حق پیران ومشاهیر، ص 523] داستان‌سرائی‌های اهل حق درباره قوشچی اوغلی خرافه گوئی، غلو درباره بزرگان و وجود عقیده باطل تناسخ را در این فرقه نمایان می‌سازد.

پی‌نوشت:
صفی زاده، صدیق، اهل حق، پیران و مشاهیر، تهران، حروفیه، 1387، ص 523   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، ص 227   

تولیدی

دیدگاه‌ها

من با عنایت به جمع آوری بقول شما غزلیات و بقول یارستان کلام از چندین نفر از جمله قوشچی اوغلی ، بابا یادگار ، له له ، سید سریف اوغلی سی خسروی وووو ودر کنار هم قرار دادن آنها که نتفق القول به ظهور افرادی در آینده ونیز اتفاقاتی که در زمانهای مختلف در جهان وایران رخ‌خواهد داد که همه اینها بر بعضیهاشون از صد سال بیشتر به بعد وبعضی چند سال به بعد رخ داد وصحیح بوده بدین نتجه میرسم که در مورد آنان علیرغم اینکه اینجا اشاره به غلو و باطلی شده را نمیبینم زیرا هیچ باطلی نمیتواند اینقدر بصیر ودرست نسبت به رخدادهای تاریخی پیش بینی کند .پس حقیقتی وجود دارد مه نیاز به تخقیق وقبول واقعیت مرد . بطور مثال چگونه میتوان بیش از یکصد سال قبل نسبت به ظهور رژیمی بنام اسلام ظاهری که در واقع قوم یزیدیشان نامیده و خون آل طاهر را خواهند ریخت اشاره کند ودرستی آنرا ما الآن ببینیم؟ منابع کلام منصور بانی یاران و ولی اوغلی و قرا گوزلو ولی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.