قوشچی اوغلی در باور اهل حق

  • 1396/08/05 - 12:09
قوشچی اوغلی یکی از شخصیت های مهم و افسانه ای در فرقه اهل حق در قرن های نهم ودهم هجری قمری است. بنابر باور اهل حق، قوشچی اوغلی مظهر و دَون "پیربنیامین" یکی از هفتن است که بعد از سلطان اسحاق و در زمان شاه ابراهیم به صورت کر ولال به دنیا آمد وبه دست او شفا گرفت.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب – یکی از شخصیت‌های ترک‌زبان و مهم اهل حق در قرن های نهم ودهم هجری قمری" بایرَک " فرزند "یعقوب" ملقب به "قوشچی اوغلی" است. بنابرافسانه سازی و باور اهل حق سلطان اسحاق به‌پیر بنیامین وعده می‌دهد که در زمان دیگر و به اسم دیگر ظهور خواهی کرد و اهل حق "قوشچی اوغلی" را مظهر" پیر بنیامین" می‌دانند. [اهل حق پیران و مشاهیر، 523؛ تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 227] منابع اهل حق "قوشچی اوغلی" را یکی از هفت یار "قولتاس" می‌دانند که در زمان "شاه ابراهیم ایوت" به‌صورت کر و لال به دنیا آمد وبنابر داستان مفصلی که درباره او می‌آورند، او به دست شاه ابراهیم زبان به کلام کُردی باز می‌کند. [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 227] در منابع اهل حق دیوانی به زبان ترکی حاوی قصاید وغزلیات که مشتمل بر عقاید و آداب‌و رسوم اهل حق است از قوشچی اوغلی به‌جای مانده است. [اهل حق پیران ومشاهیر، ص 523] داستان‌سرائی‌های اهل حق درباره قوشچی اوغلی خرافه گوئی، غلو درباره بزرگان و وجود عقیده باطل تناسخ را در این فرقه نمایان می‌سازد.

پی‌نوشت:
صفی زاده، صدیق، اهل حق، پیران و مشاهیر، تهران، حروفیه، 1387، ص 523   
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، ص 227   

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.