افزودن نظر جدید

سلام جناب محقق بابایادگار در کدام بند کلامی خبر از آینده داده؟؟؟ تیمور بانیارانی یا منصور بانیارانی؟؟ شما که هنوز نام این افراد را به درستی نمی دانید چگونه اولا سخنان آنها را کلام می دانید و دم از سیاست می زنید؟؟؟؟ چند درصد مطالب این افراد بهره برداری از اوصاف آخر الزمان است که این افراد به سود خود تغییر جهت داده اند. حلول و تناسخ عقاید باطل و غالیانه هستند و هیچ رخداد تاریخی دلیل بر صحت آنها نیسست!!!! جناب محقق پس پیشگویی هر مرتاض و رمالی را نیز باید حمل بر بصیر و درست بودن اندیشه کرد؟؟؟؟ دوست محقق متاسفانه علیرغم ادعای محقق بودنتان، متاسفانه صرفا احساسی با مطالب برخورد نموده اید....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.