افزودن نظر جدید

من با عنایت به جمع آوری بقول شما غزلیات و بقول یارستان کلام از چندین نفر از جمله قوشچی اوغلی ، بابا یادگار ، له له ، سید سریف اوغلی سی خسروی وووو ودر کنار هم قرار دادن آنها که نتفق القول به ظهور افرادی در آینده ونیز اتفاقاتی که در زمانهای مختلف در جهان وایران رخ‌خواهد داد که همه اینها بر بعضیهاشون از صد سال بیشتر به بعد وبعضی چند سال به بعد رخ داد وصحیح بوده بدین نتجه میرسم که در مورد آنان علیرغم اینکه اینجا اشاره به غلو و باطلی شده را نمیبینم زیرا هیچ باطلی نمیتواند اینقدر بصیر ودرست نسبت به رخدادهای تاریخی پیش بینی کند .پس حقیقتی وجود دارد مه نیاز به تخقیق وقبول واقعیت مرد . بطور مثال چگونه میتوان بیش از یکصد سال قبل نسبت به ظهور رژیمی بنام اسلام ظاهری که در واقع قوم یزیدیشان نامیده و خون آل طاهر را خواهند ریخت اشاره کند ودرستی آنرا ما الآن ببینیم؟ منابع کلام منصور بانی یاران و ولی اوغلی و قرا گوزلو ولی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.