افزودن نظر جدید

چون سخن اهل دل بشنوی مگو که خطاست سخن دان نیی جان من خطا اینجاست ... ضمن آرزوی آگاهی برای همه انسانها از درگاه الهی ... چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.