اختلاف اناجيل درروش دستگيری مسيح (ع)

  • 1395/09/24 - 22:25
وقتي يهوديان برای دستگيری عيسی (عليه‌السلام) اقدام كردند، اناجيل متی و يوحنا، نحوه دستگيری او را به دو طريق متفاوت ذكر کرده‌اند، يكجا يهوديان به‌واسطه يهودای اسخريوطي او را شناختند و در جای ديگر بدون دخالت او، مسيح را شناختند، همين مطلب می‌تواند ثابت كند كه اناجيل كنونی توسط حواريون نوشته‌نشده‌اند و قابل‌اعتماد نيستند.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ تصليب يكی از عقايد مهم مسيحيت به شمار می‌آید و دستگيری عيسی (عليه‌السلام) مقدمه آن محسوب می‌شود، داستان دستگيری مسيح در اناجيل واردشده است، اما مشكل اين داستان‌ها اين است كه نحوه دستگيری عيسی (عليه‌السلام) توسط يهوديان، در دو انجيل متی و يوحنا کاملاً متفاوت است، متی در انجيل خود گفته است: «و هنوز سخن می‌گفت که ناگاه یهودا که یکی از آن دوازده بود با جمعی کثیر با شمشیرها و چوب‌ها از جانب رؤسای کَهَنه (بزرگان دَير) و مشایخ قوم آمدند و تسلیم‌کننده او بدیشان نشانی داده، گفته بود، هر که را بوسه زنم، همان است. او را محکم بگیرید. در ساعت نزد عیسی آمده، گفت: سلام یا سیّدی! و او را بوسید... آنگاه پیش‌آمده، دست بر عیسی انداخته، او را گرفتند.»[1]
اما همين واقعه در انجيل يوحنا این‌گونه بیان‌شده است: «عیسی با شاگردانش به یک باغ زیتون واقع در آن‌سوی دره قدرون رفت یهودای خائن نیز آن محل را می‌شناخت، پس یهودا به همراه سربازان و محافظین مخصوص خانه خدا که کاهنان اعظم و فریسیان در اختیارش گذاشته بودند، با اسلحه و مشعل‌ها و چراغ‌ها وارد باغ شدند. عیسی ... جلو رفت و از ایشان پرسید چه کسی را می‌خواهید؟ جواب دادند: عیسی‌ای ناصری! عیسی فرمود: خودم هستم! وقتی عیسی این را می‌گفت یهودا نیز آنجا ایستاده بود. عیسی باز از ایشان پرسید: چه کسی را می‌خواهید؟ باز جواب دادند: عیسای ناصری را. فرمود: من که گفتم خودم هستم... آنگاه سربازان و فرماندهان و محافظین مخصوص، عیسی را گرفتند و دست‌های او را بستند.»[2]
تفاوت اين دو گفته بسيار واضح است، اما علت اين اختلاف چيست؟ وقتی‌که تمام اناجيل در زمان حواريون مفقود و بعد از زمان طولانی دوباره نوشته می‌شود، به نظر می‌رسد اين داستان‌ها از گفته‌های مردم عادی گرفته‌شده است، زيرا حتی اگر ما بپذيريم كه «اناجيل كنونی» توسط همان حواريون نوشته‌شده است، اين هم طبق گفته خود اناجيل غیرممکن است زيرا شاگردان مسيح (عليه‌السلام) هنگام حمله دشمنان به او فرار كردند: «در آن‌وقت جمیع شاگردان او را واگذارده، بگریختند.»[3] پس نوشته‌های آن‌ها را خودشان ندیده‌اند بلكه از مردم عادی و با اختلاف زياد شنیده‌اند و قابل‌اعتماد نيست.

پی‌نوشت‌:

[1]. ترجمه قديم کتاب مقدس، انجيل متی 26: 47 – 50.
[2]. ترجمه تفسیری کتاب مقدس، انجیل یوحنا 18: 1- 12.
[3]. ترجمه قديم کتاب مقدس، انجيل متى 26: 56.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.