عبدالبهاء، تافته‌ی جدا بافته!

  • 1395/08/05 - 23:20
از جمله احکام فرقه‌ی بهائی که در کتاب اقدس ذکر شده و مبلّغان فرقه‌ی بهائی بر آن تأکید بسیار دارند، حرمت بوسیدن دست غیر است. بهائیان در بیان علّت آن، بوسیدن دست را، عادت علمای اسلام معرفی و آن را نشانه‌ی غرور و خودپسندی می‌دانند. این در حالی است که عبدالبهاء به این حکم پدر خویش بی‌اعتنا و خود را تافته‌ی جدا بافته فرض کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله احکام عملی فرقه‌ی بهائی، ممنوعیت بوسیدن دست دیگران است. حسینعلی نوری در این خصوص در کتاب اقدس می‌گوید: «قَد حَرَّمَ عَلَیکُم تَقبِیلَ الأیادی فِی الکِتاب هذا ما نَهَیتُم عَنه مِن لَدُن ربّکُم العَزیز الحکام [1]؛ همانا بوسیدن دست‌ها در کتاب بر شما حرام شده است. این چیزی است که خداوند عزیز حاکم بر شما حرام کرده است».
مبلّغان فرقه‌ی بهائی در بیان علّت حرمت آن، بوسیدن دست را عادت علمای اسلام معرفی و آن را نشانه‌ی غرور و خودپسندی می‌دانند، [2] لذا مبلّغان فرقه‌ی بهائی در آثارشان بر حرمت آن پافشاری دارند.[3]
اینک که حرمت بوسیدن دست در فرقه‌ی بهائی آشکار گشت، جای این پرسش باقی می‌ماند که چطور عبدالبهاء، جانشین رهبر فرقه‌ی بهائی که مدعی مقام عصمت نیز برای خود بوده است [4] به این دستور صریح پدر عمل نمی‌کرده و اجازه می‌داده تا دست او را ببوسند! برای پاسخ این پرسش، شاید بتوان سه جواب مطرح کرد:
اول: آن‌که عبدالبهاء، خود را ملزم به رعایت احکام فرقه‌ی بهائیت نمی‌دانسته، که در این صورت بر اساس تعالیم فرقه‌ی بهائی، مقام عصمتی که برای خود ادعا کرده، بی‌پایه و اساس است.
دوم: آن‌که عبدالبهاء، با عمل نکردن به احکام کسی که خود را جانشین وی معرفی می‌کند، به صورت عملی به پوچی احکام فرقه‌ی بهائیت اعتراف می‌کند.
سوم: آن‌که عبدالبهاء احکام فرقه‌ی بهائی را حق و الهی دانسته که پیروان، ملزم به رعایت آن هستند، اما شخص خود را استثنا و تافته‌ی جدا بافته‌ای می‌پندارد که رعایت احکام پدر، بر او واجب نمی‌باشد.

پی‌نوشت:

[1]. حسینعلی نوری، اقدس، حیفا، فلسطین اشغالی: مرکز جهانی بهائی، 1995 م، ص 29.
[2]. علی‌اکبر فروتن، آثارگهربار حاوی احکام الهی و بیانات مبارکه و تاریخ امر، لانگهاین، آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، 1986 م، صص 84-83.
[3]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه‌ی حدود و احکام، بی‌جا: بی‌نا، 128 بدیع، ص 309.
[4]. عباس افندی، مفاوضات، به نقل از کتاب: مسأله مشروعیت (پژوهشی درباره‌ی ساختار رهبری و نظام مشروعیت در آئین بهائی)، تألیف: مهدی هادیان، تهران: انتشارات گوی، 1392 ش، ص 130-129.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.